Eesti
II sammas

Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele

Lühinimi

SWK75

Strateegia

Agressiivne

Registreerimise kuupäev

10.06.2009

ISIN

EE3600103248

Swedbank pensionifond 1980-89 sündinutele on nn elutsüklifond, mis tähendab, et aktsiariskiga investeeringute osakaal Fondis langeb Fondi dokumentatsioonis kindlaksmääratud aja jooksul ning iga Fond eksisteerib määratud tähtaja jooksul (vastava generatsiooni II pensionisamba kogumisfaasi ajal). Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele on mõeldud peamiselt investoritele, kes on sündinud aastatel 1980-1989.
Aktsiariski kandvate instrumentide investeeringuid (aktsiad, aktsiafondid, aktsiatega sarnased instrumendid) Fondi varas vähendatakse aja jooksul vastavalt Prospektis toodule; ülejäänud osa Fondi varast investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisasjadesse ja muusse õigusaktidega lubatud varasse.
Fondid on tähtajalised, mis tähendab, et Fondide lõpptähtaja saabumisel (sihtinvestorite pensioniea saabumisel) lõpetab konkreetne Fond tegevuse. Fond lõpetab tegevuse ühinemise teel konservatiivse pensionifondiga (Swedbanki pensionifond Konservatiivne).

Fonditasud

Väljalasketasu

Tagasivõtmistasu

Valitsemistasu

Jooksvad tasud, 2023

0%

0%

0,53%

0,77%

Aruanded

Aasta

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Kontaktid

E-post: funds@swedbank.ee

Telefon: +372 613 1606

Faks: +372 613 1636

Kodulehekülg: www.swedbank.ee

Aadress: Liivalaia 8, 15040 Tallinn