Sulge

Sissemaksed

Kogumispensioni sissemakse koosneb kahest osast:

  • Palgast kinnipeetav makse, mis moodustab 2% töötaja igakuisest brutopalgast. Selle peab kinni tööandja raamatupidaja.
  • Sellele lisandub riigipoolne makse töötaja makstava sotsiaalmaksu arvelt; riigipoolse makse suurus on 4% töötaja igakuisest brutopalgast. Riigile jääb seega sotsiaalmaksu 33%-4%= 29%. Lisanduva 4% sotsiaalmaksu arvelt liidab töötaja poolt makstud 2%-le Maksu- ja Tolliamet.

Näide: Kui töötaja brutopalk on 1000 eurot kuus, maksab ta kogumispensioniga liitudes oma pensionikontole 2% ehk 20 eurot kuus. Riik lisab sellele veel 4% ehk 40 eurot, mis tähendab, et kokku laekub töötaja pensionikontole 60 eurot kuus.

Kuigi kogumispensioni maksed peab kinni tööandja, on maksjaks töötaja ise. See tähendab, et sissemaksed ei ole seotud tööandjaga ning töökoha vahetus ei takista ega mõjuta töötaja kogumispensioni kogumist.

NB! Makse tasumise õigus ja kohustus tekib noore isiku 18-aastaseks saamisele järgneva aasta 1. jaanuaril.
Enne seda tähtaega noore isiku töötasudelt kogumispensioni makset kinni ei peeta.

Maksete kinnipidamise alguse tähtaega saab kontrollida isikukoodi abil siit:

NB! Korraga saab sissemakseid teha ainult ühte valitud fondi.

Füüsilisest isikust ettevõtjast (FIE) isik, kes on liitunud kohustusliku kogumispensioniga, saab kogumispensioni koguda aasta ettevõtlustulult, mis deklareeritakse Maksu- ja Tolliametile järgneva aasta 31. märtsiks. Makse tasumise periood FIE puhul on 1 kalendriaasta.

Kui FIE on kogumispensioniga liitunud, arvutab Maksu- ja Tolliamet tema tuludeklaratsiooni järgi 2% makse summa ning väljastab FIE-le hiljemalt sama aasta 1. septembriks maksuteate tasumisele kuuluva summa kohta. FIE on kohustatud kandma tasumisele kuuluva summa Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt sama aasta 1. oktoobriks. Maksu- ja Tolliamet arvestab sellele makse osale ettevõtlustulult arvestatava 33% sotsiaalmaksu arvelt 4% juurde.