Eesti
II sammas

Liitumine II sambaga

II sambaga liitumiseks tuleb avada pensionikonto ja valida pensionifond, kuhu soovid kogumispensioni makseid tegema hakata.

Pensionikonto on sinu personaalne konto, kus on koos kogu info sinu II ja III samba fondide kohta: esitatud avaldused, valitud fondid, laekunud maksed, omandatud pensionifondide osakud ja osakute andmed ning väljamaksed.

Pensionikonto avamine

Pensionikonto avatakse valikuavalduse esitamisel. Valikuavaldusel teed ka oma pensionifondi valiku. Valikuavaldust saad esitada pangas või Pensionikeskuse iseteeninduses „Minu pensionikonto“. 

Alates 1. jaanuarist 2021 saavad kõik isikud teise samba valikuavaldusi esitada. 

Valikuavalduse esitamise õigus tekib isikul 18-aastaseks saamisega. Seadusliku esindaja kirjalikul nõusolekul võib valikuavalduse esitada ka vähemalt 16-aastane isik.

Loosi teel määratakse pensionifond kohustuslikule liitujale (sündinud alates 1983. aasta 1. jaanuarist), kes on saanud 18-aastaseks ja alustanud töötamist, kuid ei ole esimese palgamakse saamise ajaks veel valikuavaldust esitanud. Automaatselt avatakse siis pensionikonto ning tehakse fondi valik.

Vastavalt rahandusministri 15.07.2004 määrusele nr 125 „Kohustusliku pensionifondi loosimise korra kehtestamine“ Pensionikeskuse poolt 03.03.2023 koostatud ja kinnitatud II samba loositavate fondide nimekiri on järgmine:

LHV Pensionifond Indeks (LIK75)
SEB Pensionifond Indeks 100 (SIK75)
Swedbank Pensionifond Indeks (SWK100)

Loosimine toimub alles siis, kui saad oma esimese palgamakse!

Kohustuslik liituja

Noortele on kogumispensioniga liitumine kohustuslik. Kohustuslikuks liitumiskuupäevaks on 18-aastaseks saamise aastale järgneva aasta 1. jaanuar.

Valikuavalduse pensionikonto avamiseks võid esitada igal ajal. Sellega valid omale sobiva pensionifondi, kuhu sinu kogumispensioni maksed suunatakse.

Mis kuupäevast hakkad kogumispensioni makseid tasuma, saad teada Pensionikeskuse avalehelt liitumispäringust oma isikukoodiga.

Kui sa ei soovi kogumispensioni makseid tegema ja II sambasse raha koguma hakata, saad alates 01.01.2021 esitada makse tasumisest vabastamise avalduse. Kui esitad avalduse oma 18-aastaseks saamise aastal hiljemalt 31. juuliks, ei teki sul pärast 1. jaanuari tööle asudes kogumispensioni makse tasumise kohustust.

Uuesti II sambaga liituda saad siis alles 10 aasta pärast, mil tuleb esitada makse tasumise avaldus.

Kui makse tasumisest vabastamise avaldus oli sinu esimene II samba avaldus, mille esitasid ja kogumispensioni makse tasumise kohustust sul ei tekkinudki, tuleb nüüd esitada ka valikuavaldus, et raha liiguks sinu valitud pensionifondi või pensioni investeerimiskontole (alatest 2021. aasta septembrist).


Vabatahtlik liituja

Vabatahtlikul liitujal (sündinud enne 1983. aasta 1. jaanuari) tuleb esitada valikuavaldus.

Valikuavaldusi saab esitada kogu aeg, kuid kogumispensioni makset saad tasuma hakata jaanuarist, maist või septembrist, sõltuvalt sellest, millal valikuavalduse esitad.

Kui avaldus on esitatud hiljemalt:

  • 31. märtsil – hakkad makset tasuma alates 1. septembrist;
  • 31. juulil – hakkad makset tasuma alates 1. jaanuarist;
  • 30. novembril – hakkad makset tasuma alates 1. maist.

Valikuavaldust saad esitada Pensionikeskuse iseteeninduses, internetipankades ja pangakontorites. Valikuavaldust tagasi võtta ei saa.

Makse tasumisest vabastamise avaldust saad vajadusel esitada, kui sinu II sambaga liitumisest on möödunud vähemalt 10 aastat.

Kui oled vabatahtlik liituja ja sinu vanaduspensioniiga (ka 5 aasta tähtaeg enne vanaduspensioniiga) saabub enne eelnimetatud 10 aasta möödumist, on sul võimalik kogunenud pensionivara kohe kasutusele võtta.


Fondi loosimine

Kui jätad pensionifondi valimata, avab Pensionikeskus sulle ise Maksu- ja Tolliametist laekunud andmete alusel pensionikonto ning loosib pensionifondi.

Loositavate pensionifondide hulka arvatakse kolm kõige madalama jooksva tasu määraga pensionifondi, mille varadest vähemalt 75% investeeritakse aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Need peavad olema erinevate fondivalitsejate pensionifondid.

Loositavate pensionifondide nimekiri määratakse kindlaks kord aastas 3. märtsil või sellele järgneval tööpäeval. Isikule loositakse üks loosirattas olevast kolmest pensionifondist.

Kui sulle loositi pensionifond ja soovid seda nüüd muuta, esita II samba valikuavaldus ning märgi sinna endale sobiva fondi nimi. See valik hakkab kehtima kohe.

Kui sulle loositud fond sobib, võid esitada valikuavalduse ka sama fondi andmetega.