Eesti
Reformi info

Reformi info

Pensionilepingu kliendile

Pensionileping on sõlmitud ja oled pensioni saamisega rahul

Kui oled pensionilepingu juba sõlminud ja oma senise valikuga rahul, ei pea sa midagi tegema. Sõlmitud pensionilepingud kehtivad vaikimisi edasi ja pensioni maksmine jätkub.  

Kui oled sõlminud pensionilepingu, mille alusel makstakse pensioni elu lõpuni, on selle lepingu võlu selles, et ükskõik, kui kaua sa elad, võid alati arvestada oma pensioniga teisest sambast. Saad pensionit ka siis, kui sinu enda kogutud summa on sulle juba välja makstud.

Maksumuudatused alates 1. jaanuarist

Alates 1. jaanuarist 2021 kehtivad II samba pensioni maksusoodustused.

Eluaegne pension ja vähemalt keskmiselt elada jäänud aastatele jaotatud tähtajaline pension muutuvad maksuvabaks.

Lühemate tähtajaliste pensionide maksumäär langeb 20 protsendilt 10 protsendile.

Muudatused kohalduvad sõlmitud lepingutele automaatselt.

Kui regulaarne pension pole siiski sinu jaoks

Pensionileping on sellist tüüpi leping, mida niisama lõpetada ei saa. Kui pension elu lõpuni või kokkulepitud tähtajani pole see, mida vajad, saad 2021. aastal erandkorras oma pensionilepingu lõpetada, esitades oma kindlustusseltsile pensionilepingu ülesütlemise avalduse.

Avaldusi saad esitada kuni 2021. aasta 31. märtsini.

Nagu teisest sambast lahkumise puhul, makstakse ka pensionilepingu lõpetamisel raha välja septembris 2021. Kuni augustini (k.a.) makstakse Sulle pensionit veel edasi. Kui raha on välja makstud ja leping lõpetatud, siis pärast seda Sa enam kindlustusseltsist pensionit ei saa.

Tagastusväärtus

Kui otsustad pensionilepingust lahkuda, kuulub septembris väljamaksmisele Sinu lepingu tagastusväärtus.

Tagastusväärtus on rahasumma, mille kindlustusselts maksab välja, kui leping lõpetatakse ennetähtaegselt.

Tagastusväärtuselt tuleb tasuda tulumaks 10 %, sest nüüd ei ole enam tegemist elu lõpuni ega vähemalt keskmiselt elada jäänud aastatele jaotatud tähtajalise pensioni maksmisega. See peetakse tagastusväärtuse väljamaksmisel kohe kinni.

Lepingu ülesütlemise tasu

Lepingu ülesütlemisel tasub arvestada, et tavaliselt kaasneb lepingu tingimuste kohaselt sellega ka lepingu ülesütlemise tasu. Kas ja kui suur on Sinu pensionilepingu ülesütlemise tasu, on kirjas Sinu pensionilepingus.

Mõtle rahulikult läbi

 Pensionilepingut saab erandkorras üles öelda küll vaid 2021. aasta jaanuarist märtsi lõpuni, oma otsuse saad aga sellegipoolest rahulikult läbi mõelda. Küsimus on ennekõike selles, millised ja kui suured on sinu muud sissetulekud, kas sulle piisab nendest edaspidiseks või on oluline jätta sinna kõrvale   täiendav igakuine sissetulek teisest sambast.

Kui otsustad raha korraga välja võtta, tasub meeles pidada, et ajal, mil oled olnud teise samba liige, oled kogunud esimesse sambasse vähem pensioniõiguseid. Seetõttu on sinu pension esimesest sambast veidi väiksem kui inimesel, kes pole kunagi teise sambaga liitunud.

Kindlasti tasub nõu küsida ka oma kindlustusseltsilt. Pensionist loobumise kõrval võib valikus olla ka pensioni maksmise tingimuste muutmine.

Tagastusväärtuse lisainfo

Kui otsustad pensionilepingu lõpetada ja esitad selleks oma kindlustusseltsile avalduse, arvutab ta viie tööpäeva jooksul sinu lepingu esialgse tagastusväärtuse välja ning teavitab sind sellest.

Pärast avalduse esitamist arvutatud esialgne tagastusväärtus on informatiivne, sest sinu lepingu tagastusväärtuse lõplik suurus selgub alles augustis. Siis on teada, millised intressimäärad kehtisid 31. juulil 2021. Tagastusväärtuse arvutamise reeglid on kirjas sinu pensionilepingu tingimustes. 

Tagastusväärtus on pensionilepingu tulevaste rahavoogude nüüdisväärtus ehk tulevikus makstava pensioni ja lepingutasude tänane väärtus, mille arvutamisel on kasutatud pensionilepingu tingimustes näidatud intressimäära ja sel hetkel kehtivaid eluiga kirjeldavaid suremusnäitajaid ning kust on maha arvatud lepingu ülesütlemise tasu.


Lepingu ülesütlemise tasu lisainfo

Kindlustusseltsid konkureerivad omavahel pensionilepingute pakkumises ja võivad kasutada erinevaid strateegiaid, et paremat pensionit võimaldada.

Näiteks võivad lepingu sõlmimistasu ja haldustasu, mida tuleb maksta lepingu kehtivuse ajal, olla väiksemad, lepingu ülesütlemise tasu, mida tuleb maksta vaid juhul, kui leping üles öeldakse, aga kõrgem.