Eesti
I sammas

Tervistkahjustav töö

Vanaduspensioni määramine tervistkahjustava töö eest on praegu kehtestatud soodustingimustel vanaduspensionide seadusega. Soodustingimustel vanaduspensioni määratakse ja makstakse pärast sellele pensionile õigust andvatel tootmisaladel, töödel, kutsealadel ja ametikohtadel töötamise lõpetamist. Sellele tööle tagasipöördumisel sooduspensioni maksmine peatatakse.

Tervistkahjustavate tööde nimekirjad on kinnitatud eraldi Eesti Vabariigi Valitsuse määrusega 16. juulist 1992. a. nr. 206 “Soodustingimustel vanaduspensionile õigust andvate tootmisalade, tööde, kutsealade ja ametikohtade loetelu”.

Soodustingimustel vanaduspensionide seaduse §1 järgi on õigus saada soodustingimustel vanaduspensioni:

1) isikul, kes on töötanud tervist eriti kahjustavatel ja eriti raskete töötingimustega töödel Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatava tootmisalade, tööde, kutsealade ja ametikohtade nimekirja nr. 1 järgi ning kellel on vähemalt 20-aastane pensionistaaž, millest vähemalt 10 aastat on töötatud nendel töödel. Nimetatud isikul on õigus pensionile 10 aastat enne riikliku pensionikindlustuse seaduses sätestatud vanaduspensioniikka jõudmist;

2) isikul, kes on töötanud muudel tervist kahjustavatel ja raskete töötingimustega töödel Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatava tootmisalade, tööde, kutsealade ja ametikohtade nimekirja nr 2 järgi ning kellel on vähemalt 25-aastane pensionistaaž, millest vähemalt 12 aastat ja kuus kuud on töötatud nendel töödel. Nimetatud isikul on õigus pensionile 5 aastat enne riikliku pensionikindlustuse seaduses sätestatud vanaduspensioniikka jõudmist.

Punkti 2 alusel sooduspensionile õigust andva töötamise hulka arvatakse ka töötamine punktis 1 nimetatud tootmisaladel, töödel, kutsealadel ja ametikohtadel.

Soodustingimustel vanaduspensionile õigust andva staaži hulka ei arvata nimetatud töödel osalise tööajaga töötamise aega.