Eesti
II sammas

Pensioni investeerimiskonto (PIK)

Pensioni investeerimiskonto avamine pangas

Pensioni investeerimiskonto (PIK) avamiseks ja registreerimiseks tuleb pöörduda panga poole.

PIK-e saab avada järgmistes pankades:

  • AS LHV Pank
  • AS Luminor Bank
  • AS SEB Pank
  • Swedbank AS

PIK-i registreerimine pensionikontol

Kui PIK on avatud, tuleb see registreerida ka pensionikonto andmetesse. Seda korraldab samuti pank.

Oma PIK-i andmeid näed edaspidi pensionikontol oma isikuandmete juures.

PIK-i määramine aktiivseks valikuks

Et suunata oma jooksvad kogumispensioni sissemaksed PIK-ile, saad esitada kogumispensioni valikuavalduse, millega määratakses aktiivseks valikuks PIK.

Osakute vahetamine PIK-ile

Kui soovid enda pensionikontole kogutud fondide osakud vahetada PIK-ile, esita osakute vahetamise avaldus. Seda on võimalik teha pärast PIK-i registreerimist pangas.

Avalduse spetsiifilistes andmetes vali lähtefond ning suuna see soovitud protsendi ulatuses PIK-ile.