Eesti
III sammas

Kindlustustooted

Garanteeritud intressiga pensionikindlustus

Garanteeritud intressiga pensionikindlustus on klassikaline kogumiskindlustus. Kliendi ja kindlustusseltsi vahel sõlmitakse leping, kus fikseeritakse lubatud tootlus. Inimene sõlmib kindlustusseltsiga lepingu ning hakkab sooritama sissemakseid vastavalt oma võimalustele. Investeerimisriski kandmise annab ta üle kindlustusandjale, kes garanteerib kliendile teatud minimaalse reservide tootluse. Heade investeerimistulemuste korral võib selts maksta kliendile ka lisaintressi. Kogumisperioodi lõpuks koguneb summa, mis makstakse kliendile välja vastavalt lepingus fikseeritud valikule. Praktikas toimub vara kogunemine kindlustusseltsis nii:
 • inimene maksab kindlustusmakseid,
 • kindlustusselts arvestab sellest maha oma kulud ning arvestab ülejäänud raha kindlustusreservi,
 • kindlustusandja investeerib seaduse piires kindlustusreservi varad.
Nende investeeringute väärtuse kasv on üheks osaks kliendi kasust. Teise osa kliendi kasus moodustab lisaintress, mida kindlustusandja maksab saadud kasumi arvelt. Lisaintress kantakse reeglina ka kindlustusreservile. Pensioni ehk väljamaksete kogusumma on vastava lepingu alusel moodustunud kindlustusreservi suurus lepingu lõppedes. Pensionikindlustust pakuvad:
 • Compensa Life Vienna Insurance Group SE — Garanteeritud tootlusega pensionikindlustus

Investeerimisriskiga pensionikindlustus

Investeerimisriskiga pensionikindlustus on väga suure investeeringute hajutamise võimalusega finantstoode. Investeerimisriskiga pensionikindlustus lubab inimesel ise juhtida oma pensioni- või elukindlustuse varasid ning määrata ise, kui suur osa kindlustusmaksetest seltsi poolt teatud investeerimisfondi investeeritakse. Investeerimisriskiga pensionikindlustus võimaldab:
 • mõjutada ise oma investeeringute käekäiku ja tootlust,
 • koostada investeerimisportfell erinevatest rahvusvahelistest investeerimisfondidest (iseseisvalt või spetsialistide abiga),
 • muuta vajadusel oma investeerimisportfelli struktuuri.
Investeerimisriskiga pensionikindlustus sobib inimesele, kes soovib koguda pensioniraha ning valida ise investeeringu riskiastet, ühtlasi peab ta hästi tundma investeerimise põhitõdesid. Sissemakseid saab teha regulaarsete summadena või ühekordselt. Lepingule lisandub elukindlustuskaitse. Lepingusse makstud summad seotakse investeerimisfondidega. Garantiid tulususele ei ole, kuid fondide abil pikaajaliselt kogudes võib teenida rohkem kui garanteeritud intressiga pensionikindlustuse abil. Toote tulusus sõltub valitud investeerimisfondide edukusest, mis omakorda sõltub väärtpaberiturgude liikumisest. Pensioni ehk väljamaksete kogusumma on fondiosakute summa kokku lepingu lõppedes. Investeerimisriskiga pensionikindlustust pakuvad:
 • Compensa Life Vienna Insurance Group SE — Investeerimisriskiga pensionikindlustus
 • INVL Life, uždaroji akcinė draudimo bendrovė Eesti filiaal — Täiendav kogumispensionikindlustus
 • SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaal — Kasvuportfell pensioniks

Kindlustusleping III samba eluaegseteks väljamakseteks

 • Compensa Life Vienna Insurance Group SE — Garanteeritud tootlusega pensionikindlustus
 • Compensa Life Vienna Insurance Group SE — Investeerimisriskiga pensionikindlustus