Eesti
II sammas

Krediidireitingute selgitus

Fondi investeeringute riski hindamiseks kasutatakse krediidireitinguid, mida väljastavad vastavad reitinguagentuurid – Moody’s, Standard & Poor’s, jt. Reitinguid saadakse finantssuhtarvude analüüsil, nende tuleviku prognoosil ja võrdlusel tööstusharu keskmistega. Tabelis on kahe suurema reitinguagentuuri sama tasemega reitingud ning nende lühikesed seletused.

Moody’s S&P Definitsioon
Aaa AAA Maksimaalselt turvaline investeering. Maksed on väga kindlalt tagatud ning muutused majanduskeskkonnas ei kahjusta emitendi maksevõimet.
Aa1Aa2Aa3 AA+AAAA- Väga kõrge turvalisusega investeering. Peaaegu sama kindel kui AAA. Pikas perspektiivis võib olla risk pisut suurem.
A1A2A3 A+AA- Kõrge turvalisusega investeering. Majanduskeskkonna väga suurte ja ootamatute muutuste korral võib emitendil tekkida probleeme kohustuste täitmisega
Baa1Baa2Baa3 BBB+BBBBBB- Investeering on pisut spekulatiivne. Hetkel on emitendi maksevõime kindel ja investeering tagatud. Pikemas perspektiivis võib majanduskeskkonna muutuste korral tekkida probleeme kohustuste täitmisega.
Ba1Ba2Ba3 B+BB- Investeering on väga spekulatiivne. Emitendi maksevõime on tagatud väga väiksel määral. Hetkel suudab kohustusi täita, kuid on sõltuv majandus-keskkonnast ning negatiivsed muutused võivad tekitada koheselt probleeme.
Caa1Caa2Caa3 CCC+CCCCCC- Suure riskiga investeering. On suur oht, et emitendil tekivad makseraskused. Maksevõime säilib ainult majanduskeskkonna positiivsete muutuste korral.
Ca Väga suure riskiga investeering. Emitendi maksevõime on praktiliselt kadunud. Emitent võib olla juba jätnud kohustusi täitmata. Maksevõime säilib ainult majanduskeskkonna väga positiivsete arengute korral.
C Kõige madalam reiting. Investeering on ülisuure riskiga. On väga väike tõenäosus, et emitendi maksevõime paraneb ja et ta suudab oma kohustusi täita.