Eesti
II sammas

Vahetamine

II samba pensionifondi valik ei ole ühekordne otsus: sul on võimalik muuta nii aktiivset fondivalikut, kuhu sinu kogumispensioni sissemaksed suunatakse, kui ka vahetada pensionikontol olevad osakud teise fondi osakute vastu.

Sissemaksete suunamine uude fondi

II samba sissemaksed saab korraga suunata vaid ühte fondi – see on sinu aktiivne fond. Kui soovid aktiivset fondi muuta, on vajalik esitada valikuavaldus, mis jõustub koheselt. Järgmine sissemakse suundub seejärel uude pensionifondi.

Pensionifondi osakute vahetamine

Pensionikontol olevate osakute vahetamisel on erinevalt aktiivse fondi muutmisega piirang. Osakuid saab vahetada kolm korda aastas: jaanuaris, mais ja septembris.

Sissemaksed selle avaldusega ei muutu.

Osakuid võib vahetada protsentuaalselt erinevas ulatuses ja nii mitmesse II samba fondi, nagu sinule sobib.

Osakute vahetamine toimub osakute vahetamise avalduse alusel, mis tuleb esitada hiljemalt üks kalendrikuu enne vahetuse toimumist:

  • 30. novembril, et osakute vahetamine toimuks 1. jaanuarile järgneval esimesel tööpäeval,
  • 31. märtsil, et osakute vahetamine toimuks 1. maile järgneval esimesel tööpäeval,
  • 31. juulil, et osakute vahetamine toimuks 1. septembril või sellele järgneval esimesel tööpäeval.

Täismahus või osaline osakute vahetamine

Avalduse esitamisel märgi protsentuaalselt, kui suures mahus fondi osakuid vahetada soovid: kõikide osakute vahetuse puhul 100% või osalise vahetuse puhul osakaal üheprotsendilise täpsusega.

Esitatud avalduse muutmine või tühistamine

Kuni osakute vahetamise avalduse esitamise tähtajani (30.11, 31.03, 31.07) võid avaldust muuta või tühistada.

  • Muutmiseks esita uus osakute vahetamise avaldus, mille lähtefondiks märgid olemasoleva (sama) fondi nagu eelmisel avaldusel ja sihtfondiks märgid uue soovitud fondi.
  • Tühistamiseks, kui soovid alles jätta olemasoleva fondi osakud, esita avaldus, mille lähtefondiks märgid olemasoleva fondi ning sihtfond jäta tühjaks.