Eesti
III sammas

Vabatahtlikud pensionifondid

Investeerimisfond ehk lihtsalt fond on raha kogum. Tema omanikud on investorid, kes on fondi raha paigutanud.

Eestis tegutsevad täiendava kogumispensioni fondid:

Pensionikeskuses ei registreerita Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1238 üleeuroopalise personaalse pensionitoote (PEPP) kohta (ELT L 198, 25.07.2019, lk 1–63) artiklites 5–7 sätestatud korras üleeuroopalise personaalse pensionitoote ehk PEPP-ina registreeritud pensionifondi osakuid ega nendega tehtavaid toiminguid.
(Väärtpaberite registri pidamise seadus § 1.3 lg 1.1.)

Lisainfot PEPP-i kohta lead siit: Pan-European Personal Pension Product (PEPP)