Eesti
III sammas

Pärimine (III sammas)

Pensionifondi osakute pärimine

Täiendava kogumispensioni fondide osakud on päritavad.

Pärimismenetluse algatamiseks pöörduvad pärijad esmalt notari poole. Kui notariaalne pärimistunnistus on olemas, tuleb esitada avaldus osakute pärimiseks sobivasse pangakontorisse.

Fondiosakute pärimisel on võimalik:

  • teha osakute ülekanne pärija pensionikontole või
  • teostada päritud osakute tagasivõtt ning saada raha.

Kindlustuslepingusse kogutud summa pärimine

Täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu pärimiseks tuleb pöörduda kindlustusseltsi poole.

  • Kui kindlustatud isik sureb enne pensioni väljamaksete algust, siis tuleb kindlaks teha, kas lepingut sõlmides määras ta ühe lepingu tingimusena ka surmajuhtumi kindlustuskaitse. Surma korral tehakse siis surmajuhtumihüvitise väljamakse lepingus määratud soodustatud isikule.
  • Kui kindlustatu sureb väljamakse perioodil, makstakse kindlustuslepinguga määratud pensioni soodustatud isikule kuni garantiiperioodi lõpuni. Väljamakse saamiseks tuleb soodustatud isikul pöörduda kindlustusseltsi poole.

Pärandi väljamaksed pärijatele maksustatakse 20% tulumaksumääraga.