Sulge

Pärimine

Täiendava kogumispensioni fondi osakud on päritavad. Pärimismenetluse algatamiseks tuleb pärijatel pöörduda esmalt notari poole. Kui notariaalne pärimistunnistus on olemas, tuleb pärijatel esitada avaldus osakute pärimiseks sobivasse pangakontorisse. Fondiosakute pärimisel on võimalik:

  • teha osakute ülekanne pärija pensionikontole või
  • teostada päritud osakute tagasivõtt ning saada raha.

Täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu pärimiseks tuleb pärijatel pöörduda esmalt notari poole. Kui notariaalne pärimistunnistus on saadud, tuleb pärijatel esitada avaldus kindlustusseltsile.

  • Kui kindlustatud isik sureb enne pensioni väljamaksete algust, makstakse pärijatele välja sissemaksetest koosnev kindlustushüvitis, millelt arvestatakse maha lepingus määratud kulud.
  • Kui kindlustatu sureb väljamakse perioodil, makstakse kindlustuslepinguga määratud pensioni soodustatud isikule kuni garantiiperioodi lõpuni. Väljamakse saamiseks tuleb soodustatud isikul pöörduda kindlustusseltsi poole.

Kõigi erinevate toodete alusel tehtud väljamaksed pärijatele maksustatakse 20% tulumaksumääraga.