Eesti
III sammas

Vahetamine

Täiendava kogumispensioni toodet või lepingut saab vahetada teise täiendava kogumispensioni toote või lepingu vastu.

Pensionifondi osakuid võib vahetada teise täiendava pensionifondi osakute vastu. Samuti on lubatud viia III samba pensionifondi kogunenud summa üle täiendava pensionikindlustuse lepingusse või tuua kindlustuslepingusse kogunenud summa üle III samba pensionifondi.

 

Pensionifondi osakute vahetamine

Vabatahtliku pensionifondi osakute vahetamiseks tuleb esitada pangakontoris või Pensionikeskuse iseteeninduses “Minu pensionikonto” III samba osakute vahetamise avaldus.

Pensionifondi osakute vahetamisel pensionifondidest väljamakseid ei tehta.

Pensionifondil ei ole lubatud oma tingimustes ette näha:

  • korraga vahetatavate osakute minimaalset arvu;
  • minimaalset tähtaega, millest varem ei olnud osakute vahetamine lubatud.

Fondivalitseja tasud

Osakute vahetamisel erinevate fondivalitsejate fondide vahel VÕTAB fondivalitseja osakute tagasivõtmistasu või ka väljalasketasu, kui pensionifondi tingimustes on nii ette nähtud.

Osakute vahetamisel sama fondivalitseja fondide vahel EI VÕTA fondivalitseja osakute tagasivõtmistasu või väljalasketasu.

Pensionifondide tingimused leiate siit: Vabatahtlikud pensionifondid


Kindlustuslepingust summa kandmine fondi

Täiendava pensionikindlustuse lepingusse kogutud summa saab osaliselt või täies mahus üle kanda vabatahtlikku pensionifondi (või ka teise pensionikindlustuse lepingusse).

Kindlustuslepingusse kogunenud vara pensionifondi kandmiseks peab lepingu omanik esitama kindlustusele vastava avalduse. Kogunenud vara üleviimiseks pensionifondi peab olema avatud pensionikonto. Konto saab avada valikuavalduse esitamisega pangas.

Kindlustuslepingust raha pensionifondi kandmisel väljamakseid ei tehta ning tulumaksu ei arvestata.

Kindlustusseltsi tasud

Vahetamisel arvestab kindlustusselts kindlustusmaksete reservist maha vahetamisega seotud kulud, mille suurus on määratud lepingus või kindlustusseltsi hinnakirjas.


Pensionifondist summa kandmine kindlustuslepingusse

Vabatahtlikku pensionifondi kogutud summa saab osaliselt või täies mahus üle kanda täiendava pensionikindlustuse lepingusse.
Kogunenud vara kindlustuslepingusse kandmiseks peab kõigepealt sõlmima kindlustusega vastava lepingu. Kindlustusselts annab kindlustusvõtjale vara üleviimiseks vajaliku viitenumbri. Vara üleviimiseks esitatakse saadud viitenumber panka ning vormistatakse pangakontoris vastav avaldus.

Pensionifondist raha pensionikindlustusse kandmisel väljamakseid ei tehta ning tulumaksu ei arvestata.

Fondivalitseja tasud

Osakute tagasivõtmisel arvestab pensionifondi valitseja tagasivõtu- ehk komisjonitasusid, kui see on pensionifondi tingimustes sedasi kirjas.

Pensionifondide tingimused leiate siit: Vabatahtlikud pensionifondid