Sulge

Väljamaksed

Täiendava kogumispensioni ehk III samba väljamakseid on võimalik saada siis, kui selleks soov tekib.

Alates 55-aastaseks saamisest rakenduvad väljamaksetele tulumaksusoodustused. Maksusoodustused kehtivad ka sõltumata vanusest nendele, kes on jäänud täielikult ja püsivalt töövõimetuks.

Väljamaksete suurus sõltub kogunenud reservi suurusest ning valitud pensioniperioodi pikkusest. Valikuvabadus võimaluste osas on suur – alates ühekordsest väljamaksest kuni eluaegse pensionini.

  • Garanteeritud intressiga või investeerimisriskiga pensionikindlustusse kogutud summa alusel väljamaksete tegemiseks sõlmib kindlustusvõtja kindlustusseltsiga lepingu. Kindlustuslepingu alusel tehtavate eluaegse pensioni väljamaksete puhul saab valida juurde ka garantiiperioodi, mis kindlustab väljamaksed valitud perioodi jooksul pärijatele pärast inimese surma.
  • Vabatahtlikust pensionifondist tehakse väljamaksed osakute tagasivõtmisel. See tähendab, et raha kättesaamiseks tuleb olemasolevad osakud fondile tagasi müüa. Väljamaksed pensionifondist on paindlikud: müüa saab kõik osakud korraga või osade kaupa. Pensionifondi kogutud summa väljamaksmiseks võib sõlmida kindlustuslepingu.

Loe lisaks: Maksustamine