Eesti
I sammas

Maksuvaba tulu

Alates 1. jaanuarist 2018 rakendub kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus:

  • aastatuluga kuni 14 400 eurot on maksuvaba tulu 6000 eurot aastas,
  • aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 6000 – 6000 ÷ 10 800 x (tulu summa – 14 400),
  • aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 0.

Seda, kas tulumaksuvabastuse avaldus on pensioniametile esitatud, palume täpsustada Sotsiaalkindlustusametiga infotelefonil 16106.

Ülevaate, kuidas mõjutavad maksuvaba tulu suurust mitu töökohta, muutuv töötasu, pension, toetused jt tulud, saate lehelt „Oluline maksuvaba tulu arvestamisel alates 1. jaanuarist 2018″.

Tulude deklareerimise osas palun pöörduge Maksu- ja Tolliameti poole infotelefonil 1811 või e-posti aadressil fyysisik@emta.ee.

Lisainfo maksustamise kohta: