Eesti
I sammas

Maksuvaba tulu

Maksuvaba tulu aastatel 2023 ja 2024, kui oled vanaduspensionieas:

  • Maksuvaba tulu suurus 2023. aastal: 8448 eurot aastas / 704 eurot kuus
  • Maksuvaba tulu suurus 2024. aastal: 9312 eurot aastas / 776 eurot kuus

Maksuvaba tulu vanaduspensionieas on kindel summa, mis ei sõltu inimese aastatulu suurusest.

Seda, kas tulumaksuvabastuse avaldus on pensioniametile esitatud, palume täpsustada Sotsiaalkindlustusametist infotelefonil (+372) 612 1360.

Tulude deklareerimise osas palun pöörduge Maksu- ja Tolliameti poole infotelefonil 1811 või e-posti aadressil fyysisik@emta.ee.

Lisainfo maksustamise kohta: