Eesti
I sammas

Vanemapension

Alates 1. jaanuarist 2013 arvutatakse vanaduspensionile, töövõimetuspensionile ja toitjakaotuspensionile juurde järgmine täiendav pensionilisa lapse kasvatamise eest:

  • ühele vanemale, vanema abikaasale, eestkostjale või hooldajale iga lapse kohta, kes on sündinud ajavahemikus 31.12.1980-31.12.2012 ning keda ta on kasvatanud vähemalt kaheksa aastat, pensionilisa kahe aastahinde suuruses;
  • ühele vanematest, vanema abikaasale, eestkostjale või hooldajale, kes on sündinud enne 1983. aasta 1. jaanuari ja kes ei ole liitunud kohustusliku kogumispensioniga, iga lapse kohta, kes on sündinud 01.01.2013 või hiljem ning keda ta on kasvatanud vähemalt kaheksa aastat, pensionilisa kolme aastahinde suuruses;

Alates 1. jaanuarist 2018 lisatakse ühele vanemale, vanema abikaasale, eestkostjale või hooldajale iga lapse kohta, kes on sündinud enne 01.01.2013 ning keda ta on kasvatanud vähemalt kaheksa aastat, pensionilisa ühe aastahinde suuruses.

Kirjalik nõusolek pensionilisa saamiseks

Kui sama lapse suhtes on õigus taotleda pensionilisa mitmel isikul, lepivad nad kokku, kes õigust pensionilisale kasutab. Kokkulepet väljendab kirjalik nõusolek.

Kui omavahelist kokkulepet ei saavutata, tuleb neil pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtusse.


Erisus pensionilisa maksmisel

Isikud, kes juba saavad kaks aastat pensioniõiguslikku staaži, ei pea uut kokkulepet sõlmima ja 2015. aastast makstakse neile ilma kokkulepet esitamata pensionilisa ühe aastahinde suuruses.

Kui teine õigustatud isik ei ole nõus, et sama isik saab juurde ka ühe aasta pensionilisa, võib ta esitada avalduse, mille alusel Sotsiaalkindlustusamet peatab pensionilisa maksmise kokkuleppe saavutamiseni.


Vanemapensioni taotlemiseks saab kasutada e-teenust kodanikuportaalis eesti.ee või tuleb pöörduda elukohajärgsesse pensioniametisse.