Sulge

Vanemapension

Alates 1. jaanuarist 2013 arvutatakse vanaduspensionile, töövõimetuspensionile ja toitjakaotuspensionile juurde järgmine täiendav pensionilisa lapse kasvatamise eest:

  • ühele vanemale, vanema abikaasale, eestkostjale või peres hooldajale iga lapse kohta, kes on sündinud ajavahemikus 31.12.1980-31.12.2012 ning keda ta on kasvatanud vähemalt kaheksa aastat, pensionilisa kahe aastahinde suuruses;
  • ühele vanematest, vanema abikaasale, eestkostjale või peres hooldajale, kes on sündinud enne 1983. aasta 1. jaanuari ja kes ei ole liitunud kohustusliku kogumispensioniga (ei ole kohustatud isik kogumispensionide seaduse tähenduses), iga lapse kohta, kes on sündinud 01.01.2013 või hiljem ning keda ta on kasvatanud vähemalt kaheksa aastat, pensionilisa kolme aastahinde suuruses;

Alates 1. jaanuarist 2018 ühele vanemale, vanema abikaasale, eestkostjale või peres hooldajale iga lapse kohta, kes on sündinud enne 01.01.2013 ning keda ta on kasvatanud vähemalt kaheksa aastat, pensionilisa ühe aastahinde suuruses.

Kui sama lapse suhtes on õigus taotleda pensionilisa mitmel õigustatud isikul, lepivad need isikud kokku, kes õigust pensionilisale kasutab. Kokkulepet väljendab kirjalik nõusolek. Kui isikud ei saavuta omavahelist kokkulepet, tuleb neil pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtusse.

Isikud, kes juba saavad kaks aastat pensioniõiguslikku staaži, ei pea uut kokkulepet sõlmima ja 2015. aastast makstakse neile ilma kokkulepet esitamata pensionilisa ühe aastahinde suuruses. Juhul kui teine õigustatud isik ei ole nõus, et sama isik saab juurde ka ühe aasta pensionilisa, võib ta esitada, mille alusel Sotsiaalkindlustusamet peatab pensionilisa maksmise kokkuleppe saavutamiseni.

Vanemapensioni taotlemiseks tuleb pöörduda elukohajärgsesse pensioniametisse. Vastavad kontaktid leiate siit:

Taotlemiseks saab kasutada ka e-teenust riigiportaalis eesti.ee

Loe lisaks: Vanemapension II-s sambas