Eesti
Reformi info

Reformi info

Küsimused ja vastused 2. samba maksete kompenseerimise kohta 2023. a

Üldine info

 • Millal teise samba maksed kompenseeritakse?

Kogumispensioni sotsiaalmaksu arvelt tasutavad 4 protsendi maksed, mis jäid tegemata perioodil 2020. aasta 1. juulist kuni 2021. aasta 31. augustini, kompenseeritakse 2023. aasta jaanuari lõpus.

 • Kas ma pean mõne avalduse esitama või midagi tegema, et kompensatsiooni saada?

Ei pea. Kompenseerimine toimub automaatselt.

 • Kellele teise samba maksed kompenseeritakse, kas kõigile?

Jaanuaris kompenseeritakse maksed kõigile 1961. aastal ja hiljem sündinud teise sambaga liitunud inimestele, kes tegid maksete peatamise ajal oma 2 protsendi makseid ja kes ei ole vahepeal sambast lahkunud.

Kui oled sündinud 1960. aastal või varem, siis sinu teise samba makseid ei peatatud ja seepärast ei puuduta kompenseerimine sind.

Kui lahkusid teisest sambast 2021. või 2022. aastal ja võtsid raha välja, siis said sa juba kätte ka oma vahepeal tegemata jäänud maksete summa. Jaanuaris toimuv maksete kompenseerimine sind nüüd ei puuduta.

 • Kas mulle kompenseeritakse ka maksed, kui olen teise sambaga liitunud, aga ei töötanud perioodil juuli 2020 kuni august 2021?

Kui sa maksete peatamise perioodil ei töötanud ja sul ei olnud sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu, ei teinud sa oma 2 protsendi makseid ja nii ei ole sulle nüüd ka midagi kompenseerida.

 • Kui ma jaanuaris 2023 ei tööta, kas mulle siis maksed ikka kompenseeritakse?

Töötamine või mittetöötamine jaanuaris 2023 maksete kompenseerimist ei mõjuta.

Kui oled sündinud 1961. aastal või hiljem, tegid maksete peatamise ajal oma 2-protsendi makseid ja oled endiselt teises sambas, siis osaled kompenseerimises sõltumata sellest, et jaanuaris 2023 tööl ei käi.


Summa ja tootluse arvestus

 • Mis on see summa, mis mulle kompenseeritakse?

Arvutuse aluseks võetakse sinu maksed, mis on ajavahemikul 2020. aasta 1. juulist kuni 2021. aasta 31. augustini Maksu- ja Tolliametile deklareeritud. Kompenseeritav summa arvutatakse välja vastavalt 2 protsendi maksetele.

NB! Täpsed maksed saad teada Maksu- ja Tolliametist. Pensionikontole laekusid maksed viiteajaga ning need võivad deklareeritud andmetest erineda.

Nende maksete alusel arvutatakse tegemata jäänud sotsiaalmaksu 4 protsendi osa maksed, selleks korrutatakse sinu 2 protsendi maksete summa kahega.

Lisaks näeb seadus ette, et kui teise samba pensionifondide keskmine tootlus on perioodil 1. juuli 2020 kuni 31. detsember 2022 positiivne, suurendatakse kompenseeritavat summat selle tootluse võrra.

 • Mis on see tootluse protsent, mis kompensatsiooni summale lisatakse?

Kompenseeritavale summale lisandub perioodi 1. juuli 2020 kuni 31. detsember 2022 teise samba pensionifondide keskmine tootlus, 8,88 protsenti.

 • Kui minu pensionifondi tootlus on parem kui keskmine, kas siis minu kompenseeritavat summat suurendatakse minu pensionifondi tootluse võrra?

Ei. Kui teise samba pensionifondide keskmine tootlus on positiivne, suurendatakse kõigi kompenseeritavat summat selle keskmise tootluse võrra. Individuaalset tootlust ei arvestata kellelgi.

 • Miks on tootluse puhul just selline periood valitud (1. juuli 2020–31. detsember 2022)? Viimasel aastal on tootlused halvemad olnud, miks ei valitud seda perioodi, millal maksed olid peatatud, st 1. juuli 2020 – 31. august 2021?

Tootluse arvestuse aluseks olev periood on tõesti pikem kui periood, mil maksed olid peatatud. Tootluse arvestamise periood määrati kindlaks juba enne maksete peatamise algust. Tootlust arvestatakse sinnamaani, kuni raha pole veel teise sambasse jõudnud. Kui riik ei oleks makseid peatanud, oleks neile sissemaksetele saanud osaks ka viimase aja negatiivne tootlust.


Kompensatsioonimakse pensionikontole

 • Kuidas kompenseerimine toimub?

Kompenseeritava summa ulatuses teeb riik teise sambaga liitunud isikule täiendavad sissemaksed tema teise sambasse. Sõltuvalt sellest, kas raha kogutakse pensionifondis või pensioni investeerimiskontol, kantaksegi kompenseeritav summa kas pensionifondi või pensioni investeerimiskontole.

Määravaks on see, kuhu laekuvad või peaksid laekuma teise sambaga liitunud isiku tavapärased igakuised sissemaksed.

 • Kui mul on raha mitmes pensionifondis, kuhu siis see kompenseeritav summa läheb? Kas saan ise määrata, millisesse fondi ma seda soovin?

Kompenseeritav summa kantakse sinna pensionifondi, kuhu laekuvad või peaksid laekuma sinu igakuised sissemaksed. Kui igakuised sissemaksed laekuvad pensioni investeerimiskontole, kantakse ka kompenseeritav summa sinna kontole. Maksed saavadki korraga laekuda kas ühte konkreetsesse pensionifondi või pensioni investeerimiskontole.

Kui maksete peatamise ajal laekusid sinu maksed näiteks fondi SEB Pensionifond 100, kuid suunasid need hiljem näiteks fondi LHV Pensionifond Roheline, siis viimasesse laekub ka sinu kompenseeritav summa. Eraldi öelda midagi vaja ei ole.


Väljamakse saamise avaldus esitatud

 • Kui olen jõudnud vahepeal juba pensionile minna, kas minu maksed ka kompenseeritakse?

Kui oled 1961. aastal või hiljem sündinud ja tegid maksete peatamise ajal oma 2 protsendi makseid, siis kompenseeritakse tegemata jäänud maksed ka sulle.

Kui sul on osa raha veel pensionifondis või pensioni investeerimiskontol alles, siis kantakse kompenseeritav summa sinna, kuhu laekusid viimati sinu teise samba sissemaksed.

Kui sõlmisid kogu teise sambasse kogutud summa eest pensionilepingu, kantakse ka kompenseeritav summa sulle sellesse lepingusse.

Kui oled kogu raha korraga välja võtnud, saad uued väljamakse.

 • Mis saab siis, kui olen juba teinud teisest sambast lahkumise avalduse ja sain raha kätte jaanuaris 2023? Kas mulle ka kompenseeritakse tegemata maksed?

Teisest sambast jaanuaris 2023 lahkumine ei mõjuta kompenseerimist. Et võtad teisest sambast raha välja, siis kompenseeritavat summat sulle teise sambasse ei kanta. Selle summa ulatuses saad jaanuari lõpus lihtsalt täiendava väljamakse.

 • Kui olen juba teinud teisest sambast lahkumise avalduse ja peaksin oma raha kätte saama 2023. aasta jaanuaris, kas minu kompenseeritavat summat ka suurendatakse tootluse võrra ikka?

Jah, kui teise samba pensionifondide keskmine tootlus on positiivne, suurendatakse selle võrra ka sinu kompenseeritavat summat.

 • Kui olen teisest sambast pensionile läinud ja saan fondipensioni väljamakseid, kuidas minule siis maksed kompenseeritakse?

Kui oled 1961. aastal või hiljem sündinud, tegid maksete peatamise ajal oma 2 protsendi makseid, kuid saad nüüd juba fondipensionit, siis lastakse ka sinule jaanuaris välja kompenseeritava summa ulatuses uued pensionifondi osakud. Kompenseeritav summa kantakse pensionifondi, kuhu laekusid või oleksid pidanud laekuma sinu viimased sissemaksed. Järgmiste fondipensioni väljamaksete puhul võetakse juba arvesse ka need uued pensionifondi osakud ja selle võrra kujunevad sinu regulaarsed väljamaksed suuremaks.

 • Kuidas kompenseeritakse maksed mulle, kui olen sõlminud juba pensionilepingu ja saan pensionimakseid?

Kui oled 1961. aastal või hiljem sündinud, tegid maksete peatamise ajal oma 2 protsendi makseid, kuid oled sõlminud juba pensionilepingu, siis sõltub kompenseerimise korraldus sellest, kas kasutasid pensionilepingu sõlmimiseks kogu raha, mis sul teise sambasse oli kogutud või sellest vaid osa. Kui jätsid osa rahast pensionifondi või pensioni investeerimiskontole, siis kantakse sinna ka sinu kompenseeritav summa. Kui lasid kogu raha pensionilepingusse kanda, siis kantakse ka kompenseeritav summa lepingusse juurde ja selle võrra korrigeeritakse sinu järgmisi regulaarseid pensionimakseid.

 • Kuidas kompenseeritakse maksed mulle, kui olen teisest sambast pensionile läinud ja saanud ühekordse väljamakse?

Kui oled 1961. aastal või hiljem sündinud, tegid maksete peatamise ajal oma 2 protsendi makseid, kuid võtsid teisest sambast pensionile minnes kogu raha korraga välja, siis teeb pensioniregistri pidaja sulle lihtsalt uue väljamakse. Kui oled raha väljavõtmiseks kasutanud osalist ühekordset väljamakset, laekub kompenseeritav summa sinu pensionifondi või pensioni investeerimiskontole, kui kasutad seda.


Riiklik pension

 • Kas see kompenseerimine mõjutab kuidagi minu 1. samba pensionit?

Ei mõjuta.

Ka maksete peatamisel ajal, neil kuudel, mil sinu teise sambasse laekus 2 protsendi makse, aga sotsiaalmaksu arvelt 4 protsendi makseid ei laekunud, ei muutunud sinu esimese samba pensioniõiguste arvestuses midagi – need ei suurenenud, kuigi raha jäi esimesse sambasse rohkem. Seepärast kompenseerimine nüüd ka ei vähenda sinu esimese samba pensioniõigusi.


Kompensatsiooni saaja on surnud

 • Olen teise sambaga liitunud isiku pärija. Kas surma korral kompenseerimist ei toimu või kompenseeritakse tegemata maksed ikka?

Kui surnud isikul oleks muidu olnud õigus kompenseerimisele, siis kantakse kompenseeritav summa tema pensionikontole ja sellele, nagu tema ülejäänud teise samba varale, on õigus nüüd pärijatel.


Vanemahüvitis ja kompensatsioon

 • Sain perioodil 2020. aasta 1. juulist kuni 2021. aasta 31. augustini vanemahüvitist ja mulle arvestati ka vanemapensioni. Kas saan ka kompensatsiooni?

Vanemapensioni täiendavaid sissemakseid maksete peatamine ei puudutanud, nende tegemine jätkus tavapärases korras.

Sel ajal vanemapensioni saajad praegu kompensatsiooni ei saa.

Loe lisaks: Teise samba maksete ajutine peatamine