Sulge

Täiendav kogumispension ehk III sammas

Täiendav kogumispension ehk III sammas võimaldab täna:

  • määrata sissemaksete suuruse ise, sealjuures on makse suurust võimalik alati muuta,
  • saada 20% tulumaksusoodustust aasta jooksul tehtud sissemaksetelt, mis ei ületa 15% brutosissetulekust (alates 1. jaanuarist 2012 kehtib absoluutne lagi sissemaksetele: 6 000 eurot),
  • vahetada pensionifondi teise pensionifondi või kindlustuslepingu vastu,
  • maksepuhkust (ka lepingu katkestamise võimalust).

Täiendav kogumispension võimaldab tulevikus:

  • hoida väljakujunenud elustandardit vanaduspõlves,
  • võtta kogutud summa kasutusele juba 55. eluaastast alates,
  • saada eluaegsed igakuised või kvartaalsed väljamaksed maksuvabalt.

Täiendava kogumispensioniga saab liituda kahte moodi:

  1. sõlmida pensionikindlustusleping elukindlustusseltsiga või
  2. teha makseid vabatahtlikku pensionifondi.

 

Pensioni kujunemine