Eesti
II sammas

Väljamaksed

Alates 2021. aasta 1. jaanuarist saab II samba pensionile jääda kuni 5 aastat enne vanaduspensioni ikka jõudmist. Vanaduspensioni iga sõltub sinu sünniaastast.

Kui jääd pensionile varem, on sinu pension selle võrra väiksem.

Enne väljamakse avalduse esitamist:

  • mõtle, millised on sinu pikaajalised sissetuleku allikad ja
  • selgita välja, milline on sinu II samba vara väärtus.

Kogumispensioni vara väärtuse saad teada Pensionikeskuse alajaotuses Sisene oma kontole, pangas või kindlustusseltsi poole pöördudes.

Võimalus kombineerida

II sambast pensioni saamiseks on sul mitu valikuvarianti, mida saad omavahel ka kombineerida:

Lisaks saad kombineerida riikliku pensioni ja kogumispensioni väljamakseid, sest need ei ole omavahel seotud:

  • võid valida esialgu neist vaid ühe, teise osa saamist saad edasi lükata ning sedasi suurendada teise pensioni väärtust.

Pensionile mineku edasilükkamine suurendab nii riiklikku kui ka kogumispensionit.

Kogumispensioni maksete lõpetamine 2020. a

Kui oled hakanud saama II samba pensioni, lõppevad sissemaksed pensionifondi aasta lõpu seisuga.

Sissemaksete tasumise kohustus lõppeb pensionifondi osakute eest esimese väljamakse saamisele järgneval 31. detsembril.

Seega, et sinu tööandja lõpetaks II samba maksuarvestuse 31. detsembri seisuga, peab väljamakse avaldus olema esitatud hiljemalt 30. novembril 2020. a ning esimene väljamakse peab toimuma detsembrikuus.

Kui oled hakanud saama II samba pensioni, lõppevad sissemaksed pensionifondi aasta lõpu seisuga.

Sissemaksete tasumise kohustus lõppeb pensionifondi osakute eest esimese väljamakse saamisele järgneval 31. detsembril.

Seega, et sinu tööandja lõpetaks II samba maksuarvestuse 31. detsembri seisuga, peab väljamakse avaldus olema esitatud hiljemalt 30. novembril 2020. a ning esimene väljamakse peab toimuma detsembrikuus.


Puuduv töövõime (alates 01.01.2021. a)

Kui sulle on määratud täielik puuduv töövõime, saad alates 1. jaanuarist 2021. a II sambast pensionile jääda sõltumata oma vanusest. Puuduva töövõimega pensionit saades on väljamaksed tulumaksuvabad.

Valikuvariandid pensioniks:

Kui töövõime taastub, on võimalik kogumispensioniga uuesti liituda.

Kui sulle on määratud täielik puuduv töövõime, saad alates 1. jaanuarist 2021. a II sambast pensionile jääda sõltumata oma vanusest.

Puuduva töövõimega pensionit saades on väljamaksed tulumaksuvabad.

Valikuvariandid pensioniks:

Kui töövõime taastub, on võimalik kogumispensioniga uuesti liituda. Selleks saad esitada maksete tegemise avalduse

Sel juhul ei rakendata ka pensioni sissemaksete peatamise 10-aastast piirangut