Sulge

Väljamaksed

Kogumispensioni väljamakseid saab hakata võtma siis, kui olete saanud vanaduspensioni ealiseks. Vanaduspensioni iga sõltub Teie sünniaastast.

NB! Soodustingimustel vanaduspension või ennetähtaegne vanaduspension väljamaksete saamiseks õigust ei anna.

Kogumispensionile minemine ei ole seotud riikliku vanaduspensioni saamisega. Seda saate ise valida, kas hakata korraga saama riiklikku vanaduspensioni ja kohustuslikku kogumispensioni. Samas on ka võimalik minna esmalt riiklikule vanaduspensionile ja lükata kohustusliku kogumispensioni saamist edasi või vastupidi.

Väljamakseid teeb üldjuhul kindlustusselts pensionilepingu alusel. Kui kogutud raha on vähe, on lubatud väljamaksed ka otse pensionifondist (fondipension). Erandjuhtudel, kui kogutud raha on alla teatud piiri, on võimalik see ka korraga välja võtta.

Väljamaksete saamiseks tuleb esitada avaldus kindlustuslepingu sõlmimiseks kindlustusseltsile või pensionifondist väljamaksete saamiseks pangale. Enne avalduse esitamist tuleb välja selgitada oma osakute koguväärtus. Seda saab teha Pensionikeskuse alajaotuses “Sisene oma kontole”, aga ka panga või kindlustusseltsi poole pöördudes.

Väljamaksete võimalused sõltuvad osakuomanikule kuuluvate osakute koguväärtusest.

Osakute koguväärtuse ja rahvapensioni määra suhe
Võimalikud valikud
Osakute koguväärtus* on väiksem või võrdne kui 10 x RPM** – Võtta raha ühekordse väljamaksena fondist välja
– Esitada pangas fondipensioni avaldus ja saada raha perioodiliste väljamaksetena fondist
– Sõlmida tähtajaline pensionileping perioodiliste väljamaksetega kindlustusseltsist
– Sõlmida eluaegne pensionileping, kuid kindlustusseltsil on õigus lepingu sõlmimisest keelduda
Osakute koguväärtus on suurem kui 10 x RPM, kuid väiksem kui 50 x RPM – Ühekordsed väljamaksed pole lubatud
– Esitada pangas fondipensioni avaldus ja saada raha perioodiliste väljamaksetena fondist
– Sõlmida tähtajaline pensionileping perioodiliste väljamaksetega kindlustusseltsist
– Sõlmida eluaegne pensionileping, kuid kindlustusseltsil on õigus lepingu sõlmimisest keelduda
Osakute koguväärtus on võrdne või suurem kui 50 x RPM – Ühekordsed väljamaksed, fondipensioni  ja tähtajalise pensionilepingu kokkuleppimine pole lubatud
– Sõlmida üks või mitu pensionilepingut kogu raha ulatuses
– Sõlmida üks või mitu pensionilepingut osa raha ulatuses ja jätta ülejäänud summa pensionikontole
Osakute koguväärtus on üle 700 x RPM – Sõlmida üks või mitu pensionilepingut kogu raha ulatuses
– Sõlmida üks või mitu pensionilepingut osa raha ulatuses ja jätta ülejäänud summa pensionikontole
– Sõlmida üks või mitu pensionilepingut ja 700 x RPM ületava osa ulatuses jätta osakud pensionikontole, leppida nende suhtes kokku fondipension, võtta raha ühekordse väljamaksena välja, kui vastavad tingimused on täidetud, või sõlmida teine pensionileping

* Osakute koguväärtus – kõikide osakuomanikule kuuluvate kohustuslike pensionifondide osakute väärtus kokku.
** RPM – rahvapensioni määr, mis on alates 2019. aasta 1. aprillist 205.21 eurot (2018. aastal 189.31 eurot).

Kui osakuomanik on valinud väljamaksete skeemi, arvestades oma osakute koguväärtusest sõltuvaid võimalusi, sõlmib ta kindlustusseltsiga pensionilepingu, lepib fondivalitsejaga kokku fondipensioni või teeb ühekordse väljamakse avalduse.

Kindlustusseltsiga sõlmitud elaegse pensionilepingu alusel tehakse väljamakseid regulaarselt kuni kindlustusvõtja surmani.
Fondipensioni puhul tehakse väljamakseid samuti regulaarselt seni, kuni fondi kogutud raha jätkub.
Tähtajalise pensionilepingu sõlmimisel tehakse väljamakseid kuni kokkulepitud tähtaja lõpuni.
Ühekordse väljamakse puhul makstakse kogusumma välja ühe korraga ning rohkem väljamakseid ei tehta (eeldusel, et osakuomanik ei omanda täiendavalt osakuid).