Eesti
II sammas

Pärimine (II sammas)

Osakuomaniku surma korral lähevad pensioni II samba osakud ja pensioni investeerimiskontot (PIK) kasutanud isiku surma korral lähevad tema pensioni investeerimiskontol olev raha ja selle eest soetatud finantsvara üle pärijatele.

Pärimismenetluse läbiviimiseks tuleb pärijatel pöörduda notari poole. Kui on välja antud pärimistunnistus, saab esitada avalduse osakute pärimiseks sobivasse pangakontorisse.

Kui pärijateks on nii füüsilised kui juriidilised isikud korraga, peavad nad lähtuma oma vastavatest tingimustest.

Loe lisaks: