Eesti
Reformi info

Reformi info

Küsimused ja vastused väljamaksete kohta

Väljamaksed üldiselt

Millal täpselt väljamakse toimub?
 • Väljamaksed toimuvad kalendrikuu jooksul.

  Kui avaldus on esitatud:
  1) 1. detsembrist kuni 31. märtsini, siis tehakse väljamakse septembri jooksul;
  2) 1. aprillist kuni 31. juulini, tehakse väljamakse jaanuari jooksul;
  3) 1. augustist kuni 30. novembrini, tehakse väljamakse mai jooksul.

Kas väljamakseid tehakse tähestikulises järjekorras nimede järgi või selle järgi, kes millal avalduse tegi?
 • Väljamaksed toimuvad juhuslikus järjekorras, need ei sõltu tähestikust ega avalduse tegemise ajast.
Millal ja kust ma näen, millise summa ma kätte saan?
 • Seda näeb kõige paremini makse laekumisel oma arvelduskontole. Maksuarvestuse kohta saab esmast infot laekunud makse selgitusest, kus on kirjas ka tulumaksu summa ja tulumaksu määr.
 • Osakute tagasivõtmisel kasutatakse seda fondiosaku puhasväärtust, mille pensionifondi valitseja arvutab välja väljamakse tegemise kuu esimesel tööpäeval.
 • Edaspidi on alati võimalik oma pensionikontole sisse logida ning konto väljavõttes üle vaadata nii väljamakstud summa suurus kui ka maksuarvestus.
Kuidas ma saan teada, mis summa ma kätte saan, kui teisest sambast raha välja võtan?
 • Oma pensionikonto seisu saad vaadata internetipangas või Pensionikeskuse veebilehelt (www.pensionikeskus.ee) oma kontole sisenedes.
 • Välja makstakse kogu raha, mis sul II sambasse kogutud on. Kättesaadava summa täpne suurus sõltub sellest, mis on osaku hind, kui osakud rahaks tehakse. Suure tõenäosusega ei saa sa kätte täpselt seda summat (miinus tulumaks), mida sa teisest sambast lahkumise avalduse kirjutamise ajal oma pensionikontol nägid, sest finantsturud võivad vahepealsel perioodil olla nii tõusnud kui langenud.
 • Väljamakse tegemisel peetakse kinni tulumaks 20 %.
Kas avalduse alusel on võimalik erandkorras raha varem saada?
 • Raha väljamakseid erandkorras varem ei toimu. Väljamaksed algavad igal juhul alates septembrist.
Kas tuleb teade selle kohta, et makse on toimunud?
 • Eraldi teavitust selle kohta ei tehta. Makse laekumist näed oma arvelduskontol.

Avalduse tühistamine

Kas aasta alguses tehtud avaldust saab veel tühistada, kui ikkagi ei taha septembris raha saada?
 • Avaldusi saab tühistada vastavalt esitatud avalduse ajale:
  Raha väljavõtmise avaldust on võimalik tühistada kuni üks kuu enne avalduse jõustumist: kuni 31.03.2021 esitatud avaldust sai tühistada kuni 31.07.2021, 
  kuni 31.07.2021 esitatud avaldusi sai tühistada kuni 30.11.2021 jne.

Jätkuvad maksed pensionifondi

Lõpetasin II samba juba jaanuaris, aga pensionikonto on ikka aktiivne. Miks? Kas see muutub mitteaktiivseks siis, kui olen raha kätte saanud?
 • Pensionikonto jääb avatuks ja sinu viimati valitud fond jääb ikka aktiivseks ka siis, kui Te olete saanud väljamakse ja ei tee enam pensioni II sambasse sissemakseid. Pensionikontol toimunud tehinguid ja esitatud avaldusi näete ka edaspidi.
Kust raamatupidajad näevad, kui kaua peab kinni pidama palgast kogumispensioni makset?
 • Raamatupidajal on erinevad võimalused: ta näeb seda oma infosüsteemist, AS-i Pensionikeskus veebilehelt lihtpäringust või tellib masspäringu paljude töötajate kohta.
  Lisainfot saab siit: liitumispäringud
Teatasin raamatupidajale, et esitasin avalduse II samba lõpetamiseks ja ei saa aru, miks minu palgast ikka II samba makset maha võetakse?
 • Sissemaksete tegemise lõpetab raha välja maksmine II sambast. Kui raha väljavõtmise avaldus on esitatud vahemikus 01.01-31.03.2021, peatuvad maksed II sambasse septembrist 2021.
 • Sissemaksete tegemine pensioni II sambasse lõppeb vastavalt avalduse esitamise ajale:
  1) Avaldus esitatud 1. detsembrist kuni 31. märtsini – sissemaksete tegemise lõpp 31. august.
  2) Avaldus esitatud 1. aprillist kuni 31. juulini – sissemaksete tegemise lõpp 31. detsember.
  3) Avaldus esitatud 1. augustist kuni 30. novembrini – sissemaksete tegemise lõpp 30. aprill.
 • Sama kehtib, kui tegid makse tasumisest vabastamise avalduse, st otsustasid lõpetada sissemaksed, kuid jätta seni kogutud raha pensionifondi edasi.

Maksustamine

Kas väljamakselt on maksud juba kinni peetud?
 • Väljamakselt on tulumaks juba kinni peetud. Maksuarvestus on näha maksekorralduse selgituses: näete oma laekunud summat, maksumäära ja kinni peetud tulumaksu.
Kas peale tulumaksu läheb veel midagi maha?
 • Väljamakselt arvestatakse maha ainult tulumaks.
Kas tuludeklaratsiooniga saab selle 20% pärast tagasi?
 • Üldine riiklik maksuvaba tulu määr on endiselt kuni 6000 eurot aastas ehk kuni 500 eurot kuus. Teil on võimalik saada tulumaksutagastust, kui olete aasta jooksul kasutanud oma maksuvaba tulu sellest määrast vähem.
Kas raha väljamakse II sambast vähendab minu aastast maksuvaba tulu?
 • II sambast tehtud väljamaksed, mis on maksustatud tulumaksuga määras 20% või 10%, ja pärijale tehtud väljamaksed, ei vähenda maksuvaba tulu. (Allikas: Maksu- ja Tolliamet)
Millised tasud teisest sambast raha väljavõtmisel rakenduvad?
 • Pensionifondide tingimuste kohaselt osakute tagasivõtmisel tasu ei võeta.
 • Võttes raha välja enne pensioniiga, tuleb väljamakselt tasuda tulumaks 20 protsenti. Võttes raha välja ühe korraga pensionieas – tuleb väljamakselt tasuda tulumaks 10 protsenti.
 • Võttes raha välja pensionieas pikaaegse pensionilepingu alusel, on väljamaksed tulumaksuvabad.
 • Puuduva töövõime puhul on väljamaksed II sambast tulumaksuvabad.

Pangakonto

Kuidas saab muuta pangakontot, mis avaldusse märgitud sai? Muutsin konto numbri “Minu andmete” juures ära, aga avalduses see ei muutunud. Kas pean avalduse tühistama ja uuesti tegema?
 • Pangakonto andmete muutmisel avaldusel esitatud pangaandmed ei muutu, kuid makse tegemisel võetakse arvesse kõige viimasena esitatud pangakonto andmed.
 • Pangakontot saab oma pensionikonto andmetes muuta kuni 31. augustini. Väljamakse tehakse sellele krediidiasutuses avatud arvelduskontole, mis on salvestatud Pensionikeskuse veebilehe iseteeninduses „Minu andmed“ alajaotuses.
 • Avaldust uuesti esitada ei ole vaja.
 • Makseteenuseid või e-raha teenuseid pakkuvates äriühingutes (näiteks: Revolut Payments, Transferwise, Paysera, Holvi jne.) avatud kontodele Pensionikeskus seadusest tulenevalt väljamakseid ei tee.
  Krediidiasutuste nimekiri on leitav Finantsinspektsiooni lehel.
Jätsin oma pensionikontole makseasutuse konto numbri. Millal mina oma makse kätte saan?
 • Makseasutusse Pensionikeskus väljamakset ei teosta. Et Pensionikeskus saaks väljamakse teha, pead oma arvelduskontot muutma ning avaldama Pensionikeskusele oma arvelduskonto numbri, mis on avatud krediidiasutuses.
Kas raha saab kanda ka sugulase või tuttava arvelduskontole?
 • Pangakonto peab kuuluma avalduse esitajale ja olema avatud krediidiasutuses (alus KoPS § 524 lg 4 ja lg 41). Avalduse esitamisega volitate Pensionikeskust kontrollima isiku nime ja pangakonto numbri vastavust (alus: KoPS § 524 lg 42).
  Sugulase või tuttava arvelduskontole raha kanda ei saa.

Väljamakse puuduva töövõime korral

Kas väljamakse tegemisel on teada, et mul on puuduv töövõime?
 • Jah, Pensionikeskus saab info väljamakse saajate töövõime puudumise kohta Eesti Töötukassast.
Kas Pensionikeskus saab kontrollida isiku puuduvat töövõimet, et rakendada õige tulumaksumäär?
 • Jah, Pensionikeskus teeb koostööd Töötukassaga, kus on võimalik isiku töövõimet kontrollida. Töövõime kontroll tehakse enne väljamakseid, et väljamakse arvutamisel õiget tulumaksumäära rakendada.
Tegin avalduse juba ära, aga ei märkinud enne seda, et mul on puuduv töövõime, kas pean uue avalduse tegema?
 • Uut avaldust ei ole vaja teha. Enne väljamaksete tegemist kontrollitakse üle isikud, kellel on puuduv töövõime. Tulumaksust on vabastatud ainult väljamaksed isikutele, kellele on määratud puuduv töövõime.
 • Osalise töövõime puhul maksuvabastust ei ole.
Kas osalise töövõimega arvestatakse tulumaksu 10%?
 • Nendele inimestele, kellele on määratud osaline töövõime, arvestatakse väljamakselt tulumaksu 20 %.

Riigipoolsete maksete kompenseerimine

Millal makstakse mulle see osa, mida riik vahepeal II sambasse ei maksnud?
 • Kompenseerimine nendele, kes esitasid raha väljavõtmise avalduse, teostatakse pärast pensioni II samba väljamakset septembris.
 • Kui teise sambasse kogutud raha makstakse sulle välja septembris, saad ka vahepeal tegemata jäänud maksete osa eest väljamakse septembris. See tehakse eraldi väljamaksena.
 • Kui oled füüsilisest isikust ettevõtja ja lahkud teisest sambast septembris 2021 või jaanuaris 2022, saad sa teisest sambast lahkumise kuul kompensatsioonimakse selle osa, mis on arvutatud sinu 2020. aasta maksetelt ning mais 2022 selle osa, mis on arvutatud sinu 2021. aasta maksetelt.
Kas see on juba liidetud väljamaksele?
 • Kompensatsioonimakse ei ole väljamaksele liidetud. See makstakse välja eraldi.
Kuidas seda summat võiks arvutada?
 • Kompensatsioonimakse summa arvutab välja Maksu- ja Tolliamet.
  Kompensatsioonimaksena makstakse nendele isikutele, kes esitasid raha väljavõtmise avalduse, isiku poolt 2020. aasta 1. juulist kuni 2021. aasta 31. augustini pensioni II sambasse tasutud maksete kahekordne summa.
 • Füüsilisest isikust ettevõtja puhul arvestatakse maksete kahekordne summa tema:
  1) 6/12-lt 2020. aasta maksetelt ja 8/12-lt 2021. aasta maksetelt või
  2) 5/11-lt 2020. aasta maksetelt, kui isik esitas 2020. aasta oktoobris avalduse maksete mittetegemiseks.
Kas sellelt summalt läheb ka tulumaks maha?
 • Jah, sellelt summalt arvestatakse enne väljamakse tegemist maha tulumaks.

Osakute hinnad väljamaksete tegemisel

Pensionifond Kuupäev Osaku hind, EUR
LHV Pensionifond Indeks 31.08.2021 0.98455
LHV Pensionifond L 31.08.2021 1.93698
LHV Pensionifond M 31.08.2021 1.40545
LHV Pensionifond Roheline 31.08.2021 1.27272
LHV Pensionifond S 31.08.2021 1.29550
LHV Pensionifond XL 31.08.2021 1.75292
LHV Pensionifond XS 31.08.2021 1.21382
Luminor A Pensionifond 31.08.2021 1.41733
Luminor A Pluss Pensionifond 31.08.2021 1.31906
Luminor B Pensionifond 31.08.2021 1.15166
Luminor C Pensionifond 31.08.2021 0.96969
Luminor Pensionifond Jätkusuutlik Tulevik, Indeks 31.08.2021 1.06252
SEB Energiline Pensionifond 31.08.2021 1.21794
SEB Konservatiivne Pensionifond 31.08.2021 0.93720
SEB Optimaalne Pensionifond 31.08.2021 0.97320
SEB Pensionifond 100 31.08.2021 0.81513
SEB Pensionifond Indeks 100 31.08.2021 1.05303
SEB Progressiivne Pensionifond 31.08.2021 1.30168
Swedbank Pensionifond K100 31.08.2021 1.32281
Swedbank Pensionifond K10 31.08.2021 0.86959
Swedbank Pensionifond K1990-1999 indeks 31.08.2021 1.06970
Swedbank Pensionifond K30 31.08.2021 1.10354
Swedbank Pensionifond K60 31.08.2021 1.51991
Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond 31.08.2021 0.93906
Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond 31.08.2021 0.68584

Väljamakse, kui arvelduskonto on arestitud või puudub

Kas kohtutäiturid võivad II samba raha ära võtta?
 • Kohtutäiturite tegevus sõltub täitemenetluse seadusest ning sinu kohta kehtivast nõudest. Kui sinu arvelduskonto on arestitud, siis selle kohta on kohtutäitur avaldanud kindlasti määruse, milles on toonud ära olulised andmed sinu konto arestimise kohta.
 • Pensioni II sammast ei saa kohtutäitur arestida seni, kuni osakud on pensionifondis või vara pensioni investeerimiskontol. Kuni raha on teises sambas, ei saa kohtutäitur seda sinu võlgade katteks kasutada. Kui võtad aga raha välja, on see nagu muu raha ja kui sinu pangakonto on arestitud, saab kohtutäitur seda raha kontole laekumisel ka sinu võlgade katteks kasutada.
Kas ma võin panna kellegi teise isiku pangakonto?
 • Väljamakse tehakse ainult pensionikonto (fondiosakute) omaniku isiklikule arvelduskontole, mis on avatud krediidiasutuses.
Mis siis saab, kui mul pole isiklikku pangakontot?
 • Ilma arvelduskontota ei ole võimalik pensioni väljamakset teostada. Arvelduskonto avamiseks tuleb pöörduda panka. Kui Sul mingil põhjusel puudub isiklik pangakonto, siis tuleb see avada selleks üheks tehinguks.
Kas väljamakset on võimalik ka sularahas saada?
 • Sularahas väljamakseid ei teostata.