Eesti
II sammas

Jooksvate tasude võrdlus

Fond 2017 2018 2019 2020 2021
LHV Pensionifond Indeks 0,86% 0,69% 0,63% 0,39% -
LHV Pensionifond L 1,34% 1,58% 1,01% 1,14% -
LHV Pensionifond M 1,08% 1,20% 0,84% 0,86% -
LHV Pensionifond Roheline - - - 1,01% -
LHV Pensionifond S 0,82% 0,70% 0,69% 0,62% -
LHV Pensionifond XL 1,35% 1,62% 0,98% 1,13% -
LHV Pensionifond XS 0,65% 0,60% 0,61% 0,53% -
Luminor A Pensionifond 1,48% 1,40% 1,58% 1,39% -
Luminor A Pluss Pensionifond 1,57% 1,50% 1,62% 1,45% -
Luminor B Pensionifond 1,38% 1,33% 1,55% 1,39% -
Luminor C Pensionifond 0,78% 0,75% 0,97% 1,00% -
Luminor Pensionifond Jätkusuutlik Tulevik, Indeks - - - - -
SEB Energiline Pensionifond 1,41% 1,30% 0,92% 0,97% -
SEB Konservatiivne Pensionifond 0,57% 0,57% 0,49% 0,50% -
SEB Optimaalne Pensionifond 1,11% 1,07% 0,94% 0,99% -
SEB Pensionifond 100 - - 0,96% 0,99% -
SEB Pensionifond Indeks 100 0,49% 0,43% 0,40% 0,36% -
SEB Progressiivne Pensionifond 1,33% 1,27% 0,94% 1,00% -
Swedbank Pensionifond Indeks - - - - 0,33%
Swedbank Pensionifond K10 0,39% 0,35% 0,37% 0,37% -
Swedbank Pensionifond K100 1,13% 0,99% 0,70% 0,66% -
Swedbank Pensionifond K1990-1999 indeks 0,89% 0,72% 0,47% 0,33% -
Swedbank Pensionifond K30 1,04% 0,92% 0,65% 0,66% -
Swedbank Pensionifond K60 1,10% 0,97% 0,67% 0,65% -
Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond 0,47% 0,47% 0,45% 0,39% 0,37%
Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond 0,50% 0,50% 0,47% 0,43% 0,41%

Pensionifondide jooksvad tasud sisaldavad valitsemistasu, fondide arvel tehingute tegemisega vahetult seotud ülekandekulusid ja teenustasusid, investeeringute jooksvaid tasusid ning muid fondide tingimustes või prospektis nimetatud valitsemisega seotud tasusid ja kulusid. Tasusid kasutatakse näiteks pensionifondide tegevuskulude katmiseks ning need tasud vähendavad investeeringu võimalikku kasvu.
Jooksvad tasud põhinevad eelmise kalendriaasta kulude põhjal tehtud arvutustel, nende suurus võib aastate lõikes erineda.

Täpsemat teavet tasude kohta on võimalik saada pensionifondide prospektidest ja otse fondivalitsejatelt.