Eesti
II sammas

Jooksvate tasude võrdlus

Fond 2019 2020 2021 2022 2023
LHV Pensionifond Indeks 0,63% 0,39% 0,33% 0,32% 0,32%
LHV Pensionifond L 1,01% 1,14% 1,62% 1,95% 1,56%
LHV Pensionifond M 0,84% 0,86% 1,17% 1,25% 1,08%
LHV Pensionifond Roheline - 1,01% 0,83% 0,82% 0,81%
LHV Pensionifond S 0,69% 0,62% 0,64% 0,68% 0,68%
LHV Pensionifond XL 0,98% 1,13% 1,28% 1,73% 1,22%
LHV Pensionifond XS 0,61% 0,53% 0,53% 0,55% 0,57%
Luminor 16-50 pensionifond 1,62% 1,45% 1,44% 1,30% 1,18%
Luminor 50-56 pensionifond 1,58% 1,39% 1,43% 1,33% 1,23%
Luminor 56+ pensionifond 1,55% 1,39% 1,35% 1,27% 1,19%
Luminor 61-65 pensionifond 0,97% 1,00% 1,01% 0,95% 0,87%
Luminor Pensionifond Jätkusuutlik Tulevik, Indeks - - 0,47% 0,52% 0,49%
SEB pensionifond 18+ 0,96% 0,99% 0,87% 0,91% 0,92%
SEB pensionifond 55+ 0,94% 1,00% 1,01% 0,99% 0,96%
SEB pensionifond 60+ 0,94% 0,99% 1,03% 1,01% 1,03%
SEB pensionifond 65+ 0,49% 0,50% 0,51% 0,53% 0,56%
SEB pensionifond indeks 0,40% 0,36% 0,34% 0,32% 0,33%
Swedbank Pensionifond Indeks - - 0,31% 0,31% 0,30%
Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele 0,65% 0,66% 0,74% 0,78% 0,77%
Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele 0,67% 0,65% 0,70% 0,77% 0,79%
Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele 0,70% 0,66% 0,68% 0,76% 0,77%
Swedbanki pensionifond 2000-09 sündinutele - - - 0,66% 0,83%
Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele 0,47% 0,33% 0,31% 0,31% 0,31%
Swedbanki pensionifond Konservatiivne 0,37% 0,37% 0,42% 0,48% 0,47%
Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond 0,45% 0,39% 0,37% 0,37% 0,35%
Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond 0,47% 0,43% 0,41% 0,41% 0,38%

Pensionifondide jooksvad tasud sisaldavad valitsemistasu, fondide arvel tehingute tegemisega vahetult seotud ülekandekulusid ja teenustasusid, investeeringute jooksvaid tasusid ning muid fondide tingimustes või prospektis nimetatud valitsemisega seotud tasusid ja kulusid. Tasusid kasutatakse näiteks pensionifondide tegevuskulude katmiseks ning need tasud vähendavad investeeringu võimalikku kasvu.
Jooksvad tasud põhinevad eelmise kalendriaasta kulude põhjal tehtud arvutustel, nende suurus võib aastate lõikes erineda.

Täpsemat teavet tasude kohta on võimalik saada pensionifondide prospektidest ja otse fondivalitsejatelt.