Eesti
Statistika

Statistika

Statistika seletused

NAV ehk osaku puhasväärtus

Sisenedes fondi, saavad investorid oma raha eest fondi osakuid. Osakud on aktsiatele sarnased väärtpaberid, mis tunnistavad investori õigust osakesele fondist.

Kuidas leitakse fondiosaku hind? Väga lihtsalt: fondivalitseja leiab iga päev kõikide portfellis olevate varade turuväärtuse (hind x kogus) ja varade turuväärtusele liidetakse fondi kontol olevad rahasummad. Selliselt saadakse fondi aktivate turuväärtus ehk fondi maht.

Fondiosaku hinna leidmisel omab olulist tähtsust mõiste NAV. NAV (inglise keeles Net Asset Value) on võrdne fondi varade väärtusega, millest on lahutatud fondi kohustused. Ühe osaku puhasväärtuse saamiseks jagatakse fondi varade väärtus välja lastud osakute arvuga.

Fondiosaku ostuhinna saame siis, kui liidame NAVile väljalasketasu ja fondiosaku müügihinna saamiseks lahutame NAVist tagasivõtmistasu.
Investeerimisfondide seaduse kohaselt ei tohi kohustusliku pensionifondi osaku väljaandmisel fondivalitseja osaku väljalasketasu võtta.

Osaku väärtuse muutus annab investorile tulu või kulu. Osaku hinda arvutatakse üldreeglina iga päev ning seda arvutab fondivalitseja.


Tootlus

Tootlus väljendab seda, kui palju on fond suutnud mingil perioodil inimeste rahalisi sissemakseid oma investeerimisega kasvatada ehk teisisõnu näitab tootlus perioodi kasumit. Tootlust arvestatakse osaku puhasväärtuse muutuse alusel.

Pensionikeskuse veebilehel on arvutatud välja fondide netotootlus, st fondivalitseja tasud on tootlusest juba maha arvestatud.

Tootluse näitajaid tasub hakata arvestama ühe aasta pikkusest perioodist. Alla aastaseid tootlusi tavaliselt aasta baasile ei teisendata. Üle aastased tootlused teisendatakse liitintressi kasutades aasta baasile.

Traditsiooniliselt võrreldakse investeerimisfondide puhul kõige rohkem 1, 3 ja 6 aasta pikkuseid perioode.

Tootluse arvutamise valemiga saab tutvuda siin.


Riskitase

Pensionikeskuse päevastatistikas kuvatav riskitase on vastavuses fondi prospektis märgitud riskitasemega.


Reserv

Kindlustusreserv tähendab kindlustusandja kohustusi (summa suurust) kliendi ees antud ajahetkel.

Resrv on raha, mida hoitakse reservis (fondides, pankades, kinnisvaras jne), et oleks tagavara, kui tekib vajadus kliendile raha välja maksta.

See on rahvusvaheliste kindlustusmatemaatiliste reeglite järgi arvutatud summa, mis kindlustusandja on kliendi huvides investeerinud (näiteks fondi või kinnisvarasse).