Sulge

EPI päevastatistika

Indeks Kuupäev Väärtus Muutus Kirjeldus
EPI 18.09.2019 187,1438 -0,12102% üldindeks
EPI-00 18.09.2019 146,7158 -0,03611% konservatiivsete fondide indeks (fondid aktsiatesse ei investeeri)
EPI-25 18.09.2019 160,7162 -0,07244% tasakaalustatud fondide indeks (investeeringud aktsiatesse kuni 25%
EPI-50 18.09.2019 197,9182 -0,10683% progressiivsete fondide indeks (investeeringud aktsiatesse kuni 50%)
EPI-75 18.09.2019 161,7554 -0,21154% agressiivsete fondide indeks (investeeringud aktsiatesse kuni 75%)

AS Pensionikeskus (endine AS Eesti Väärtpaberikeskus) alustas kogumispensionifondide indeksite arvutamist 1. juulist 2002. a.:

  • EPI – üldindeks
  • EPI-00 – konservatiivse strateegiaga Fondide indeks, kuhu kuuluvad Fondid investeerivad 90% – 100% varadest madala riskiga võlainstrumentidesse, krediidiasutuste hoiustesse, rahaturuinstrumentidesse või selliste fondide osakutesse või aktsiatesse, mille vara investeeritakse krediidiasutuste hoiustesse, võlakirjadesse või rahaturuinstrumentidesse.
  • EPI-25 – tasakaalustatud strateegiaga Fondide indeks, kuhu kuuluvad Fondid investeerivad vähemalt 70% – 75% varadest madala riskiga võlainstrumentidesse, krediidiasutuste hoiustesse, rahaturuinstrumentidesse või selliste fondide osakutesse või aktsiatesse, mille vara investeeritakse krediidiasutuste hoiustesse, võlakirjadesse või rahaturuinstrumentidesse ning 25% – 30% aktsiariskiga instrumentidesse (nt aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse), kinnisasjadesse, väärismetallidesse ning väärtpaberitesse, mille alusvaraks on väärismetall või mille hind sõltub väärismetallist.
  • EPI-50 – progressiivse strateegiaga Fondide indeks, kuhu kuuluvad Fondid võivad investeerida 50% – 60% varadest aktsiariskiga instrumentidesse (nt aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse) kinnisasjadesse ja väärismetallidesse ning väärtpaberitesse, mille alusvaraks on väärismetall või mille hind sõltub väärismetallist ning ülejäänu väiksema riskiga instrumentidesse (nt võlakirjadesse, krediidiasutuste hoiustesse, rahaturuinstrumentidesse või selliste fondide osakutesse või aktsiatesse, mille vara investeeritakse krediidiasutuste hoiustesse, võlakirjadesse või rahaturuinstrumentidesse)..
  • EPI-75 – agressiivse strateegiaga Fondide indeks, kuhu kuuluvad Fondid võivad investeerida 75% – 100% varadest aktsiariskiga instrumentidesse (nt aktsiatesse, aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse), aga ka kinnisasjadesse ja väärismetallidesse ning väärtpaberitesse, mille alusvaraks on väärismetall või mille hind sõltub väärismetallist.

Indeksid on mõeldud kogumispensioni kui pikaajalise investeeringu trendide hindamiseks. Indeksid võimaldavad kogumispensioniga liitujatel võrrelda oma valitud fondi tootlikkust nii turu keskmise tootlikkuse kui ka teiste sama strateegiaga fondide näitajatega.

Indeksite arvutamine ja väärtused

Kõikide pensioniindeksite baasväärtus oli 100 seisuga 1. juuli 2002 a. EPI indeksite väärtusi arvutatakse iga päev ja tulemused avaldatakse käesoleval leheküljel kell 17:15. Indeksite väärtust saab jälgida:

  • igapäevaselt (andmetabelina)
  • ajalooliselt (graafikuna)

Indeksite arvutamise metoodika

Kogumispensioni indeksite arvutamise metoodika (PDF, 114 Kb)

*Dokument on esitatud PDF (Portable Document Format) formaadis, mille lugemiseks on vajalik Adobe Acrobat Readeri olemasolu.