Sulge

EPI päevastatistika

Indeks Kuupäev Väärtus Muutus Kirjeldus
EPI 15.07.2019 185,9529 +0,04602% üldindeks
EPI-00 15.07.2019 146,1615 -0,02963% konservatiivsete fondide indeks (fondid aktsiatesse ei investeeri)
EPI-25 15.07.2019 159,9188 -0,00546% tasakaalustatud fondide indeks (investeeringud aktsiatesse kuni 25%
EPI-50 15.07.2019 196,7315 +0,06218% progressiivsete fondide indeks (investeeringud aktsiatesse kuni 50%)
EPI-75 15.07.2019 160,3489 +0,04341% agressiivsete fondide indeks (investeeringud aktsiatesse kuni 75%)

Eesti Väärtpaberikeskus alustas 1. juulist 2002. a. kogumispensionifondide indeksite arvutamist:

  • EPI – üldindeks;
  • EPI-00 – konservatiivne (konservatiivse strateegiaga fondid, investeerivad 100% varadest võlakirjadesse);
  • EPI-25 – tasakaalustatud (tasakaalustatud strateegiaga fondid, investeerivad kuni 25% aktsiatesse ning vähemalt 75% varadest võlakirjadesse);
  • EPI-50 – progressiivne (progressiivse strateegiaga fondid, investeerivad kuni 50% varadest aktsiatesse ning vähemalt 50% võlakirjadesse);
  • EPI-75 – agressiivne (agressiivse strateegiaga fondid, investeerivad kuni 75% varadest aktsiatesse ning kuni 25% võlakirjadesse).

Indeksid on mõeldud kogumispensioni kui pikaajalise investeeringu trendide hindamiseks. Indeksid võimaldavad kogumispensioniga liitujatel võrrelda oma valitud fondi tootlikkust nii turu keskmise tootlikkuse kui ka teiste sama strateegiaga fondide näitajatega.

Indeksite arvutamine ja väärtused

Kõikide pensioniindeksite baasväärtus oli 100, seisuga 1. juuli 2003 a. EVK arvutab EPI indeksite väärtusi iga päev ja avaldab tulemused käesoleval leheküljel kell 17.15. Indeksite väärtust saab jälgida:

  • igapäevaselt (andmetabelina)
  • ajalooliselt (graafikuna)

Indeksite arvutamise metoodika

Kogumispensioni indeksite arvutamise metoodika (PDF, 114 Kb)

*Dokument on esitatud PDF (Portable Document Format) formaadis, mille lugemiseks on vajalik Adobe Acrobat Readeri olemasolu.