Eesti
Statistika

Statistika

EPI päevastatistika

Indeks Kuupäev Väärtus Muutus Kirjeldus
EPI 22.07.2024 248,9936 -0,51386% üldindeks
EPI-10 22.07.2024 144,7087 -0,10438% konservatiivsete fondide indeks

AS Pensionikeskus (endine AS Eesti Väärtpaberikeskus) alustas kogumispensionifondide indeksite arvutamist 1. juulist 2002. a.:

  • EPI – üldindeks
  • EPI-10 – konservatiivse strateegiaga Fondide indeks, kuhu kuuluvad Fondid investeerivad 90% – 100% varadest madala riskiga võlainstrumentidesse, krediidiasutuste hoiustesse, rahaturuinstrumentidesse või selliste fondide osakutesse või aktsiatesse, mille vara investeeritakse krediidiasutuste hoiustesse, võlakirjadesse või rahaturuinstrumentidesse.

Indeksid on mõeldud kogumispensioni kui pikaajalise investeeringu trendide hindamiseks. Indeksid võimaldavad kogumispensioniga liitujatel võrrelda oma valitud fondi tootlikkust nii turu keskmise tootlikkuse kui ka teiste sama strateegiaga fondide näitajatega.

Indeksite arvutamine ja väärtused

Kõikide pensioniindeksite baasväärtus oli 100 seisuga 1. juuli 2002 a. EPI indeksite väärtusi arvutatakse iga päev ja tulemused avaldatakse käesoleval leheküljel kell 17:15. Indeksite väärtust saab jälgida:

  • igapäevaselt (andmetabelina)
  • ajalooliselt (graafikuna)

Indeksite arvutamise metoodika: Kogumispensioni indeksite arvutamise metoodika (PDF)