Eesti
Statistika

Statistika

Kogumispensioni fondide ja PIK-ide vahetus

Valikuavalduste üldstatistika

*Pensioni investeerimiskonto (PIK) on võimalik valikuavaldusega või pensionikonto avamisega II samba aktiivseks valikuks määrata alates 01.09.2021.

Valikud fondide ja PIK-ide lõikes

Pensionifondide osakute ja PIK-ide vahetamise üldstatistika

*Osakute vahetamise avaldusi, millega kogumispensioni summa pensioni investeerimiskontole (PIK) suunata, on võimalik esitada alates 01.04.2021. Esimene vahetus PIK-ile toimus 01.09.2021. Vahetamise avaldusi PIK-ist on võimalik esitada alates 01.09.2021.

Pensionifondide osakute ja PIK vahetustehingud