Sulge

Riiklik pension

PENSIONÄRIDE ARV JA KESKMINE MÄÄRATUD PENSION
Pensioni liik 2015 2016 2017 2018
pensionäre keskm. pension (EUR) pensionäre keskm. pension (EUR) pensionäre keskm. pension (EUR) pensionäre keskm. pension (EUR)
Vanaduspensionärid 303 598 365.60 308 451 386.00 307 331 405.40 307 516 440.70
s.h. ennetähtaegse vanaduspensioniga 25 512 289.80 27 196 305.70 27 111 321.40 27 568 350.30
Väljateenitud aastate pensionärid 2 762 408.50 2 946 432.00 3 091 457.60 3 529 597.20
Töövõimetuspensioni saajad 98 368 208.40 95 706 219.60 58 748 232.60 30 117 256.70
Toitja kaotanud perekonnad 5 569 178.90 5 397 187.5 5 091 197.40 4 959 212.10
Rahvapensioni saajad 6 947 119.50 7 039 126.10 4 846 137.30 3 508 157.40
Kokku pensionisaajad 417 244 322.00 419 539 340.00 379 107 365.40 349 629 414.10

Allikas: Sotsiaalkindlustusamet