Sulge

Riiklik pension

PENSIONÄRIDE ARV JA KESKMINE MÄÄRATUD PENSION
Pensioni liik 2010 2011 2012 2013
pensionäre keskm. pension (EUR) pensionäre keskm. pension (EUR) pensionäre keskm. pension (EUR) pensionäre keskm. pension (EUR)
Vanaduspensionärid 296199 304,91 297985 303,86 297413 314,96 300047 329,83
s.h. ennetähtaegse vanaduspensioniga 19327 243,44 20602 242,15 21632 251,50 22965 263,01
Riikliku eripensioni saajad 1475 586,85 1523 592,51 116 1629,31 124 1711,29
Väljateenitud aastate pensionärid 2568 316,90 2555 319,06 4021 405,02 4040 437,28
Töövõimetuspensioni saajad 82590 179,06 90093 176,03 94418 181,55 94325 188,99
Toitja kaotanud perekonnad 8272 150,91 7642 146,64 6972 152,07 6320 159,79
Rahvapensioni saajad 6120 106,09 6250 101,90 6436 104,37 6414 109,06
Kokku pensionisaajad 386330 272,43 404525 269,40 409260 278,98 411146 292,52