Sulge

Aktiivsed investorid

Fond Perioodi algus Perioodi lõpp Muutus
15.02.2019 15.05.2019
SEB Energiline Pensionifond Indeks 903 1 355 +50,06%

Valige periood:

   

Valige fond: