Sulge

Aktiivsed investorid

Fond Perioodi algus Perioodi lõpp Muutus
30.04.2020 30.07.2020
Swedbank Pensionifond K10 10 906 10 806 -0,92%

Valige periood:

   

Valige fond: