Sulge

Aktiivsed investorid

Fond Perioodi algus Perioodi lõpp Muutus
30.04.2020 30.07.2020
SEB Energiline Pensionifond 35 877 35 580 -0,83%

Valige periood:

   

Valige fond: