Sulge

Aktiivsed investorid

Fond Perioodi algus Perioodi lõpp Muutus
29.03.2020 29.06.2020
SEB Energiline Pensionifond 35 923 35 747 -0,49%

Valige periood:

   

Valige fond: