Sulge

Aktiivsed investorid

Fond Perioodi algus Perioodi lõpp Muutus
25.12.2019 25.03.2020
SEB Energiline Pensionifond 35 734 35 926 +0,54%

Valige periood:

   

Valige fond: