Sulge

Aktiivsed investorid

Fond Perioodi algus Perioodi lõpp Muutus
19.08.2020 19.11.2020
SEB Energiline Pensionifond 35 543 35 234 -0,87%

Valige periood:

   

Valige fond: