Sulge

Aktiivsed investorid

Fond Perioodi algus Perioodi lõpp Muutus
15.06.2020 15.09.2020
SEB Energiline Pensionifond 35 783 35 571 -0,59%

Valige periood:

   

Valige fond: