Sulge

Aktiivsed investorid

Fond Perioodi algus Perioodi lõpp Muutus
15.02.2019 15.05.2019
SEB Energiline Pensionifond 31 856 33 214 +4,26%

Valige periood:

   

Valige fond: