Sulge

Aktiivsed investorid

Fond Perioodi algus Perioodi lõpp Muutus
13.11.2019 13.02.2020
SEB Energiline Pensionifond 35 522 36 059 +1,51%

Valige periood:

   

Valige fond: