Sulge

Aktiivsed investorid

Fond Perioodi algus Perioodi lõpp Muutus
30.04.2020 30.07.2020
Swedbank Pensionifond K100 109 195 108 452 -0,68%

Valige periood:

   

Valige fond: