Sulge

Aktiivsed investorid

Fond Perioodi algus Perioodi lõpp Muutus
29.03.2020 29.06.2020
Swedbank Pensionifond K100 109 236 109 153 -0,08%

Valige periood:

   

Valige fond: