Sulge

Aktiivsed investorid

Fond Perioodi algus Perioodi lõpp Muutus
30.04.2020 30.07.2020
Swedbank Pensionifond K60 137 410 136 199 -0,88%

Valige periood:

   

Valige fond: