Sulge

Aktiivsed investorid

Fond Perioodi algus Perioodi lõpp Muutus
29.03.2020 29.06.2020
Swedbank Pensionifond K30 43 931 43 702 -0,52%

Valige periood:

   

Valige fond: