Sulge

Aktiivsed investorid

Fond Perioodi algus Perioodi lõpp Muutus
21.02.2020 21.05.2020
Swedbank Pensionifond K30 44 011 43 822 -0,43%

Valige periood:

   

Valige fond: