Eesti
III sammas

Jooksvate tasude võrdlus

Fond 2020 2021 2022 2023 2024
LHV Pensionifond Aktiivne III 1,40% 1,46% 1,44% 1,19% -
LHV Pensionifond Indeks III 0,42% 0,42% 0,40% 0,37% -
LHV Pensionifond Roheline III 1,03% 0,98% 0,99% 1,01% -
Luminor Jätkusuutlik Tulevik 50-55 Indeks Pensionifond - 0,58% 0,58% 0,54% -
Luminor Tulevik 16-50 Pensionifond 2,16% 2,14% 1,93% 1,77% 1,19%
Luminor Tulevik 55+ Pensionifond 1,84% 1,77% 1,76% 1,66% 1,34%
SEB III samba pensionifond 18+ 1,76% 1,19% 1,19% 1,18% -
SEB III samba pensionifond 65+ 1,30% 1,13% 1,10% 1,09% -
SEB Kliimatuleviku Pensionifond Indeks - - 0,42% 0,41% -
Swedbank III Samba Pensionifond Indeks - 0,29% 0,29% 0,29% -
Swedbank Pensionifond V100 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% -
Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud) 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% -
Swedbank Pensionifond V30 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% -
Swedbank Pensionifond V30 indeks (väljumine piiratud) 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% -
Swedbank Pensionifond V60 1,05% 1,05% 1,05% 1,05% -
Swedbank Pensionifond V60 indeks (väljumine piiratud) 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% -
Tuleva III Samba Pensionifond 0,43% 0,36% 0,35% 0,33% -

Pensionifondide jooksvad tasud sisaldavad valitsemistasu, fondide arvel tehingute tegemisega vahetult seotud ülekandekulusid ja teenustasusid, investeeringute jooksvaid tasusid ning muid fondide tingimustes või prospektis nimetatud valitsemisega seotud tasusid ja kulusid. Tasusid kasutatakse näiteks pensionifondide tegevuskulude katmiseks ning need tasud vähendavad investeeringu võimalikku kasvu.
Jooksvad tasud põhinevad eelmise kalendriaasta kulude põhjal tehtud arvutustel, nende suurus võib aastate lõikes erineda.

Täpsemat teavet tasude kohta on võimalik saada pensionifondide prospektidest ja otse fondivalitsejatelt.