Eesti
III sammas

Jooksvate tasude võrdlus

Fond 2019 2020 2021 2022 2023
LHV Pensionifond Indeks Pluss 0,75% 0,42% 0,42% 0,40% -
LHV Pensionifond Roheline Pluss - 1,03% 0,98% 0,99% -
LHV Täiendav Pensionifond 1,36% 1,40% 1,46% 1,44% -
Luminor Aktsiad 100 Pensionifond 2,12% 2,16% 2,14% 1,93% -
Luminor Intress Pluss Pensionifond 1,84% 1,84% 1,77% 1,76% -
Luminor Täiendav Pensionifond Jätkusuutlik Tulevik, Indeks - - 0,58% 0,58% -
SEB Aktiivne Pensionifond 1,78% 1,76% 1,19% 1,19% -
SEB Kliimatuleviku Pensionifond Indeks - - - 0,42% 0,41%
SEB Tasakaalukas Pensionifond 1,27% 1,30% 1,13% 1,10% -
Swedbank III Samba Pensionifond Indeks - - 0,29% 0,29% -
Swedbank Pensionifond V100 1,43% 1,15% 1,15% 1,15% -
Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud) 0,90% 0,29% 0,29% 0,29% -
Swedbank Pensionifond V30 1,21% 0,95% 0,95% 0,95% -
Swedbank Pensionifond V30 indeks (väljumine piiratud) - 0,29% 0,29% 0,29% -
Swedbank Pensionifond V60 1,31% 1,05% 1,05% 1,05% -
Swedbank Pensionifond V60 indeks (väljumine piiratud) - 0,29% 0,29% 0,29% -
Tuleva III Samba Pensionifond 0,45% 0,43% 0,36% 0,35% -

Pensionifondide jooksvad tasud sisaldavad valitsemistasu, fondide arvel tehingute tegemisega vahetult seotud ülekandekulusid ja teenustasusid, investeeringute jooksvaid tasusid ning muid fondide tingimustes või prospektis nimetatud valitsemisega seotud tasusid ja kulusid. Tasusid kasutatakse näiteks pensionifondide tegevuskulude katmiseks ning need tasud vähendavad investeeringu võimalikku kasvu.
Jooksvad tasud põhinevad eelmise kalendriaasta kulude põhjal tehtud arvutustel, nende suurus võib aastate lõikes erineda.

Täpsemat teavet tasude kohta on võimalik saada pensionifondide prospektidest ja otse fondivalitsejatelt.

Tuleva III Samba Pensionifondi registreerimise kuupäev oli 15.10.2019. a.

Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud) registreerimise kuupäev oli 14.02.2019. a.