Eesti
III sammas

LHV Pensionifond Roheline Pluss

Lühinimi

LRT100

Strateegia

Agressiivne

Registreerimise kuupäev

30.11.2020

ISIN

EE3600001764

Fondi vara investeerimisel lähtutakse põhimõttest, et tehtavad investeeringud peavad olema vastutustundlikud, keskkonnasõbralikud, rohelised, eetilised, jätkusuutlikud, kliimamuutuste vastased, orienteeritud ressursisäästlikkusele või olema muudest investeerimisvõimalustest väiksema kasvuhoonegaaside jalajäljega.

Fonditasud

Väljalasketasu

Tagasivõtmistasu

Valitsemistasu

Jooksvad tasud, 2020

0%

0%

0.49%

1,05%

Kontaktid

E-post: info@lhv.ee

Telefon: +372 6 800 400

Faks: +372 6 800 402

Kodulehekülg: www.lhv.ee

Aadress: Tartu mnt 2, 10145 Tallinn