Eesti
III sammas

Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud)

Lühinimi

SWV100

Registreerimise kuupäev

14.02.2019

ISIN

EE3600109484

Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud) annab hea võimaluse raha kogumiseks III sambasse läbi indeksfondide ning muude indeksinstrumentide. Lisaks tagab fond kogumise pensionipõlveks, kuna raha väljavõtmisele oluliselt varem on seatud piirangud. Samuti ei ole enne 55-ndat eluaastat võimalik vahetada fondi osakuid vabatahtliku kogumispensioni lepingusse. Tegemist on piiratud väljumisega pensionifondiga, mille osakuid on võimalik müüa alates 55-ndast eluaastast* ning selle fondi osakute vahetamine mõnda teise pensionifondi on võimalik vaid juhul, kui sellele kehtivad vähemalt samad tingimused. Näiteks V100 osakuid ei saa vahetada V1, V2 või V3 fondi osakute vastu.

Portfelli struktuur

Aktsiad

100

Fonditasud

Väljalasketasu

Tagasivõtmistasu

Valitsemistasu

Jooksvad tasud, 2019

0%

0%

0,29%

0,90%

Aruanded

Aasta

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Juhid

Pertti Rahnel

Pertti Rahnel Portfellihaldur, Stockholm. Töötab Swedbank Roburis alates 2011.a. Tunnustatud finantsanalüütik (CFA), kes on alates 2005. aastast töötanud Swedbankis investeerimisvaldkonna erinevatel ametikohtadel. Vastutab, et passiivselt juhitud pensionifond on investeeritud kooskõlas globaalsete finantsturgude indeksitega ja elutsükli strateegiaga.

Kontaktid

E-post: funds@swedbank.ee

Telefon: +372 613 1606

Faks: +372 613 1636

Kodulehekülg: www.swedbank.ee

Aadress: Liivalaia 8, 15040 Tallinn