Eesti
III sammas

Fonditasude võrdlus

  • Väljalasketasu – osakute väljalaskmisel fondivalitseja poolt võetav teenustasu. Kõigil III samba pensionifondidel on väljalaksetasu 0% ning seetõttu tabelis ei kuvata.
  • Tagasivõtmistasu – osakute lunastamisel (fondivalitseja poolt tagasi võtmisel) fondivalitseja poolt võetav teenustasu.
  • Valitsemistasu – tasu pensionifondivalitsejale pensionifondi valitsemise eest. Valitsemistasu ei too osakuomanikule kaasa täiendavaid rahalisi arveldusi, vaid selle võrra väheneb osaku puhasväärtus (NAV).
  • Jooksvad tasud – sisaldavad valitsemistasu, fondide arvel tehingute tegemisega vahetult seotud ülekandekulusid ja teenustasusid, investeeringute jooksvaid tasusid ning muid fondide tingimustes või prospektis nimetatud valitsemisega seotud tasusid ja kulusid.