Eesti
III sammas

Swedbank III Samba Pensionifond Indeks

Lühinimi

SWI100

Registreerimise kuupäev

14.10.2021

ISIN

EE3600001822

Swedbank III Samba Pensionifond Indeks on vabatahtliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud lepinguline investeerimisfond. Fondi eesmärgiks on saavutada vara väärtuse maksimaalne pikaajaline kasv ja seeläbi täiendava sissetuleku võimaldamine Fondi investoritele pärast nende pensionile jäämist. Fond annab hea võimaluse raha kogumiseks III sambasse läbi indeksfondide ning muude indeksinstrumentide. Kuni 100% Fondi varast on lubatud investeerida aktsiariskiga finantsinstrumentidesse.

Fonditasud

Väljalasketasu

Tagasivõtmistasu

Valitsemistasu

Jooksvad tasud, 2023

0%

0%

0,29%

0,29%

Aruanded

Aasta

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Juhid

Pertti Rahnel

Töötab Swedbank Roburis alates 2011.a. Tunnustatud finantsanalüütik (CFA), kes on alates 2005. aastast töötanud Swedbankis investeerimisvaldkonna erinevatel ametikohtadel. Vastutab, et passiivselt juhitud pensionifond on investeeritud kooskõlas globaalsete finantsturgude indeksitega.

Kontaktid

E-post: funds@swedbank.ee

Telefon: +372 613 1606

Faks: +372 613 1636

Kodulehekülg: www.swedbank.ee

Aadress: Liivalaia 8, 15040 Tallinn