Eesti
III sammas

Swedbank Pensionifond V60 indeks (väljumine piiratud)

Lühinimi

SWV60

Registreerimise kuupäev

27.01.2021

ISIN

EE3600001731

Swedbank Pensionifond V60 indeks (väljumine piiratud) annab hea võimaluse raha kogumiseks III sambasse läbi indeksfondide ning muude indeksinstrumentide. Lisaks tagab fond kogumise pensionipõlveks, kuna raha väljavõtmisele oluliselt varem on seatud piirangud. Tegemist on piiratud väljumisega pensionifondiga, mille osakuid on võimalik müüa alates 55-ndast eluaastast ning selle fondi osakute vahetamine mõnda teise pensionifondi on võimalik vaid juhul, kui sellele kehtivad vähemalt samad tingimused. Näiteks V60 indeks osakuid ei saa vahetada V30, V60 või V100 fondi osakute vastu, küll aga saab V60 indeks osakuid vahetada V30 indeks või V100 indeks osakute vastu. Samuti ei ole enne 55-ndat eluaastat võimalik vahetada fondi osakuid vabatahtliku kogumispensioni lepingusse.

Fonditasud

Väljalasketasu

Tagasivõtmistasu

Valitsemistasu

Jooksvad tasud, 2023

0%

0%

0.29%

0,29%

Aruanded

Aasta

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Jaan

Veebr

Märts

Apr

Mai

Juuni

Juuli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dets

Juhid

Pertti Rahnel

Pertti Rahnel Portfellihaldur, Stockholm. Töötab Swedbank Roburis alates 2011.a. Tunnustatud finantsanalüütik (CFA), kes on alates 2005. aastast töötanud Swedbankis investeerimisvaldkonna erinevatel ametikohtadel. Vastutab, et passiivselt juhitud pensionifond on investeeritud kooskõlas globaalsete finantsturgude indeksitega ja elutsükli strateegiaga.

Kontaktid

E-post: funds@swedbank.ee

Telefon: +372 613 1606

Faks: +372 613 1636

Kodulehekülg: www.swedbank.ee

Aadress: Liivalaia 8, 15040 Tallinn