Sulge

Tähtajalised regulaarsed maksed

Kui pensionikontole kogunenud osakute väärtus jääb 10–50 rahvapensioni määra vahele, saab kogumispensioni välja võtta tähtajaliselt:

Fondipensioni saamiseks esitatakse fondipensioni avamise avaldus.  Avalduse võib esitada pangakontori(te)s või otse registripidajale Pensionikeskuse alajaotuses „Sisene oma kontole“. Fondipensioni väljamaksete puhul saab valida, kas soovitakse igakuiseid, kvartaalseid või ainult üks kord aastas saadavaid makseid.  Juba sõlmitud fondipensioni saab vajadusel katkestada ja see uute tingimustega uuesti kokku leppida.

Pensionifondi osakute tagasivõtmine ja väljamakse toimub vastavalt fondipensioni avaldusele igakuiselt, kvartaalselt kvartali viimase kuu või pensioniaasta viimase kuu 16.-20. kuupäeval. Esimene väljamakse tehakse järgmisel kalendrikuul pärast avalduse esitamist, kui avaldusele märgiti igakuise väljamakse soov.

Kui olete sõlminud fondipensioni ja omandate pärast lepingu sõlmimist uusi kohustusliku pensionifondi osakuid, siis ei pea midagi rohkem ette võtma. Uued osakud võetakse arvesse juba järgmise väljamakse ajal väljamaksmisele kuuluva summa arvutamisel.

Tähtajalise pensionilepinguga sõlmib osakuomanik kindlustusandjaga (kindlustusseltsiga). Tähtajalise kogumispensioni kindlustuslepingu ehk pensionilepingu sõlmimise järel kantakse pensionifondist kogu summa isiku poolt valitud kindlustusandjale.

Väljamaksete puhul pensionilepingust saab valida sageduseks igakuised või kvartaalsed maksed. Kindlustusselts teeb väljamaksed lepingus kokkulepitud kuupäevadel.

Pensionilepingus on võimalik määrata ka soodustatud isik ja garantiiperioodi pikkus. Garantiiperiood on ajavahemik, mille jooksul tehakse väljamakseid lepingus nimetatud soodustatud isikule juhul, kui kindlustusvõtja sureb enne määratud perioodi lõppu.

Kui olete sõlminud pensionilepingu ja omandate pärast lepingu sõlmimist uusi kohustusliku pensionifondi osakuid, korraldab Registripidaja järgmise aasta aprillis automaatselt uute pensionifondi osakute tagasivõtmise ning kannab nende koguväärtusele vastava summa viie tööpäeva jooksul 1. aprillist alates üle täiendava kindlustusmaksena Teie viimati sõlmitud pensionilepingu kindlustusandjale. Täiendava summa kandmisega kindlustusandjale muutub pensionileping. Kindlustusandja arvutab uue pensionimakse suuruse järgmisel väljamakse kuul.

Kui soovite pensionikontole täiendavalt kogunenud summat kindlustusseltsi üle kanda varem kui toimub automaatne ülekanne, on vajalik esitada seltsile vastav avaldus. Uue avalduse võite esitada kohe, kui kontole on uued osakud registreeritud. Samuti on õigus sõlmida kogunenud summa ulatuses uus pensionileping.

Pensionilepingu sõlmimist pakkuvad kindlustusseltsid on:

Tähtajalise väljamakse perioodi pikkuse määramiseks saab pensionisaaja valida endale sobiva graafiku. Mida vanem on inimene, seda lühema aja peale saab oma makseid jaotada. Näiteks inimesed vanuses 63 a saavad teha graafiku minimaalselt 10 aasta peale, 65-66 aastased 9 aasta peale jne.

 Fondipensioni või tähtajalise pensionilepingu minimaalne arvestuslik kogukestus
63-64 aastane 10 aastat
65-66 aastane 9 aastat
67-68 aastane 8 aastat
69-70 aastane 7 aastat
71-72 aastane 6 aastat
73-74 aastane 5 aastat
75-76 aastane 4 aastat
77-78 aastane 3 aastat
79-aastane või vanem 2 aastat

Kui fondimakseid või tähtajalise pensionilepingu makseid ette määratud perioodiks ei soovita, võib kindlustusseltsi nõusolekul sõlmida ka tähtajalise või eluaegse pensionilepingu. Kuid kui kogutud summa jääb alla 50-kordse rahvapensioni määra, on kindlustusandjal õigus pensionilepingu sõlmimisest keelduda.