Eesti
II sammas

Raha väljamakse enne pensioniiga

Kui sa ei ole veel vanaduspensioni ealine ning selleni on aega rohkem kui 5 aastat, on sul siiski võimalik esitada avaldus kogumispensioni teise sambasse kogunenud raha väljavõtmiseks.

Sel juhul võetakse pensionifondi osakud tagasi ning neile vastav summa (edaspidi ka pensioni investeerimiskontodel olev raha) makstakse sinu arvelduskontole. Väljamakselt peetakse kinni 20% tulumaksu.

II samba raha väljavõtmise avaldus

Väljamakse tehakse, kui avaldus on esitatud:

  • 1. detsembrist kuni 31. märtsini, siis tehakse väljamakse septembri jooksul;
  • 1. aprillist kuni 31. juulini, tehakse väljamakse jaanuari jooksul;
  • 1. augustist kuni 30. novembrini, tehakse väljamakse mai jooksul.

Raha väljavõtmine lõpetab ka II samba sissemaksete tegemise.

Maksete tegemine lõppeb alates väljamakse saamise kuu 1. kuupäevast, näiteks alates 1. septembrist, kui avaldus esitati enne 1. aprilli.

Iseteeninduses „Minu pensionikonto” peate avalduse digitaalselt allkirjastama oma ID-kaardi või Mobiil-ID PIN2-koodiga.

Avalduse esitamine on tasuline. Avalduste tasud võivad pankades erineda.

Piiratud teovõimega isiku, samuti noorema kui 18-aastase isiku eest raha väljavõtmise avalduse esitamisel peab seaduslikul esindajal olema perekonnaseaduse § 131 lõikes 1 või § 188 lõike 1 punktis 8 sätestatud kohtu nõusolek.

Avalduse tühistamine

Kuni üks kuu enne raha väljavõtmise avalduse realiseerimist on võimalik seda avaldust ka tühistada, kui esitad raha väljavõtmise avalduse tühistamise avalduse.

  • Avalduse, mis on esitatud hiljemalt 31. märtsil, saab tühistada kuni 31. juulini.
  • Avalduse, mis on esitatud hiljemalt 31. juulil, saab tagasi võtta kuni 30. novembrini.
  • Avalduse, mis on esitatud hiljemalt 30. novembril, võib isik tagasi võtta kuni 31. märtsini.

Tühistamisavaldusi saab esitada pangakontorites ja Pensionikeskuse iseteeninduses “Minu pensionikonto”.

Iseteeninduses ava “Avalduse tühistamise avaldus” ning vali spetsiifilistes andmetes “Raha väljavõtmise avaldus”. Vajuta “Sisesta ja kontrolli”, allkirjasta avaldus digitaalselt ja kinnita avaldus.

Raha väljavõtmine pensioni investeerimiskontolt

Kui oled soetanud finantsvara pensioni investeerimiskonto kaudu, peab avalduse esitamise ajaks kogu finantsvara olema võõrandatud, finantsvara soetamisel sõlmitud lepingud lõppenud ja võõrandamise käigus saadud raha pensioni investeerimiskontole laekunud.


Elu jooksul saab kogumispensioni raha välja võtta kuni kaks korda

Teist korda on sul õigus nõuda kõigi oma pensionifondi osakute tagasivõtmist ja pensioni investeerimiskontodel oleva raha väljamaksmist siis, kui oled

  • esmalt 10 aastat pärast eelmist raha väljavõtmist alustanud jälle maksete tasumisega ning
  • uus maksete tasumise periood on kestnud samuti vähemalt 10 aastat.

Maksustamise näide: