Eesti
II sammas

ERGO ja SEB pensionilepingu kliendile

Sotsiaalkindlustusamet hakkab alates 2022. aasta veebruarist tegema II samba väljamakseid inimestele, kel on sõlmitud pensionileping kindlustusseltside ERGO Life Insurance SE ja SEB Life and Pension Baltic SE filiaalidega.


ERGO ja SEB teevad viimased pensionimaksed 2022. aasta jaanuaris. Jaanuariga kõik pensionilepingud lõppevad. Alates veebruarist teeb pensionimakseid edasi Sotsiaalkindlustusamet.

  • Kui sinu leping ERGO või SEB-ga ei ole lõppenud, siis pensionimaksete tegemine jätkub automaatselt. Selle saamiseks ei pea sa midagi tegema.
  • Kuigi pensionimaksete tegija muutub, siis pensioni suurus ei muutu.
  • Eluaegne pension on ka jätkuvalt tulumaksuvaba.
  • Pensionimaksete tegemiseks vajalikud andmed on Sotsiaalkindlustusamet saanud ERGO-lt ja SEB-lt.
  • Sama kehtib ka soodustatud isikute puhul, kellel on veebruari seisuga ERGO-st ja SEB-st selliseid väljamakseid veel saada.

Sotsiaalkindlustusamet hakkab pensionimakseid tegema kord kuus, 12. kuupäeval.

Kui seni said pensionimakseid 4 korda aastas, arvutab Sotsiaalkindlustusamet sinu pensioni ümber igakuiseks väljamakseks. Edaspidi hakkad raha saama iga kuu.

Kui ERGO-st või SEB-st laekus sinu viimane pensionimakse novembris või detsembris, maksab Sotsiaalkindlustusamet veebruaris sulle välja vastavalt 3 või 2 kuu raha. Alates märtsist hakkavad laekuma sulle pensionimaksed igakuiselt.

Pensionileping oli sõlmitud garantiiperioodiga ja see periood ei ole veel läbi

Varem antud lubadus teha garantiiperioodil aset leidva kindlustusvõtja surma korral väljamakse soodustatud isikule, jääb kehtima.

Kui pensionisaaja sureb, on soodustatud isikul õigus ühekordsele väljamaksele. Välja makstavaks summaks arvutatakse kuni garantiiperioodi lõpuni jäänud pensionimaksete summa.

Compensa Life Vienna Insurance Group SE jätkab pensionimaksete tegemist

Kui oled pensionilepingu sõlminud Compensaga, ei muutu sinu jaoks midagi. Compensa jätkab pensionimaksete tegemist. Samuti saab Compensaga sõlmida uusi pensionilepinguid.

Sotsiaalkindlustusametiga saad ühendust võtta, kui 
kirjutad e-posti aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee
või nende iseteenindusportaali kaudu: