Eesti
II sammas

Ühekordne väljamakse

Kui oled pensioniealine või pensioniikka jõudmiseni on jäänud vähem kui 5 aastat, saad kogutud raha korraga välja võtta, esitades ühekordse väljamakse avalduse.

Avalduse esitamiseks:

Maksumäär 10%

Alates 2021. aastast maksustatakse ühekordne väljamakse pensionieas või kui pensionieani on jäänud vähem kui 5 aastat, 10% tulumaksumääraga.

Maksekohustuse lõppemine

Sissemaksete tegemine pensioni II sambasse lõppeb vastavalt avalduse esitamise ajale järgmiselt:

Avalduse esitamine

  • 1. detsembrist kuni 31. märtsini – kohustuse lõpp 31. august;
  • 1. aprillist kuni 31. juulini – kohustuse lõpp 31. detsember;
  • 1. augustist kuni 30. novembrini – kohustuse lõpp 30. aprill.