Sulge

Väljamaksete maksustamine

Alates 1. jaanuarist 2018 rakendub kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus ja seoses sellega kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele.

2018. aastal:

  • aastatuluga kuni 14 400 eurot on maksuvaba tulu 6000 eurot aastas,
  • aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400),
  • aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 0.

Lisainfo maksustamise kohta on leitav Maksu- ja Tolliameti veebilehel.
Infot selle kohta, kuidas mõjutavad maksuvaba tulu suurust mitu töökohta, muutuv töötasu, pension, toetused jt tulu „Oluline maksuvaba tulu arvestamisel alates 1. jaanuarist 2018″.